Vad gör en företagshälsa?

26 feb 2020
När man väljer företagshälsa finns det några saker som kan vara bra att koll på. I det här blogginlägget reder vi ut några begrepp och går igenom vad du ska tänka på om du funderar på att ta hjälp av en företagshälsa för att förbättra din arbetsmiljö.

Det här är företagshälsa 

En företagshälsas uppgift är att hjälpa arbetsgivaren att säkerställa en bra arbetsmiljö för dess medarbetare och verka för en god hälsa och hållbara arbetssätt.  

Sveriges företagshälsor är oberoende från staten och de tre största aktörerna är AvonovaPrevia och Feelgood, men det finns också ett flertal mindre aktörer. 

Företagshälsans uppgift 

I Sverige är arbetsgivaren som sagt skyldig att säkerställa medarbetarnas arbetsmiljö. Vad det innebär att säkerställa medarbetarnas arbetsmiljö varierar mellan branscher och vilka arbetsuppgifter som förekommer där. Vad en arbetsgivare faktiskt behöver göra finns beskrivet i så kallade AFS:ar (arbetsmiljöföreskrifter).  Du hittar alla AFS:ar på Arbetsmiljöverkets hemsida. 

Det finns inget lagkrav på att det är just en företagshälsa som ska hjälpa en arbetsgivare att säkerställa arbetsmiljön, men hos en företagshälsa finns i regel all den kompetens som krävs. Hos Avonova finns företagssköterskor, företagsläkare, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer, hälsopedagoger, psykologer, organisationskonsulter med flera som alla hjälper företag att skapa en bättre arbetsmiljö och ett mer hållbart arbetsliv för deras anställda. 

Det här är systematiskt arbetsmiljöarbete 

Vi företagshälsor vet att arbetsmiljöarbetet blir bäst när det är systematiskt. Det kanske låter krångligt, men handlar faktiskt om något så enkelt som att veta vad man gör och varför man gör det. 

Ett exempel kan vara att man gör en medarbetarundersökning, eller som vi på Avonova kallar det, en kartläggning, och där upptäcker brister i arbetsmiljön. Ett företag som arbetar systematiskt har kunskapen och arbetssätten för att åtgärda bristerna innan de blir värre. Vid nästa undersökning ser man om man har lyckats med förbättringarna. Det är ett exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Det här vinner du på ett systematiskt arbetsmiljöarbete 

Varför ska du som arbetsgivare betala för dina medarbetares hälsa? Det finns faktiskt flera anledningar. En är att sjukfrånvaro kostar pengarStora pengar. Vid ett systematiskt arbetsmiljöarbete där medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa är en viktig del sjunker sjukskrivningarna, produktiviteten ökar och det blir lättare att rekrytera personal. 

Att tänka på när du väljer företagshälsa 

Beroende på vilken bransch du befinner dig i eller hur många anställda ni är kommer ditt företag behöva olika typer av tjänster. Dels via lagkrav, men också för att du kan tänka smart för att få ut så mycket som möjligt av din företagshälsa.  

Är du en stor byggfirma kommer du att behöva ett stort antal tjänster. Dels för att kunna leva upp till Arbetsmiljöverkets krav, men också för att antalet anställda betyder att du kan behöva vissa tjänster som hjälper dig att få en översikt över till exempel sjukfrånvaron.  

Har du ingen tidigare erfarenhet av att arbeta med en företagshälsa, och heller ingen tidigare erfarenhet av arbetsmiljöarbete, har de flesta företagshälsor utbildningar att erbjuda. Både till medarbetare och chefer, men också utbildningar riktade till exempelvis skyddsombud. 

Tre tips innan du väljer företagshälsa 

  1. Vad behöver ni göra för att uppfylla lagkraven? Kolla med Arbetsmiljöverket eller kontakta en företagshälsa för att få reda på vad som gäller i din bransch. 
  2. Sätt ett mål och ett syfte. Vad vill ni åstadkomma? Är det att sänka sjuktalen eller vill ni helt enkelt arbeta mer hållbart? Hitta ett mål som är mätbart, vi hjälper er gärna. 
  3. Tillgänglighet. Finns företagshälsan på din ort? Om avståndet är stort, finns det möjlighet att få hjälp digitalt?