Till huvudinnehållet
Företagshälsa

All företagshälsa på ett ställe

  • Godkänd företagshälsa

  • Alla tjänster på ett ställe

  • Både lagstadgad företagshälsovård och valfria tjänster

Få rådgivning

Detta uppnår du:

Spara tid och öka kvaliteten genom att köpa alla lagstadgade och frivilliga tjänster inom företagshälsa på ett ställe.

Lägre sjukfrånvaro

Friska och motiverade medarbetare

Ökad produktivitet

Blir en mer attraktiv arbetsgivare

Assist - ett komplett paket

I Avonova Assist har vi samlat alla nödvändiga företagshälsovårdstjänster, HR- och arbetsmiljöverktyg samt andra relevanta stödverktyg för både ledare och anställda. Allt som behövs för att skapa ett tryggt, attraktivt och lönsamt företag.

Läs mer om Assist

Sjukvårdsförsäkring

Minska sjukfrånvaron genom att se medarbetaren i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Stöd i arbetsmiljöarbetet

För att säkerhetsställa att de lagkrav som finns på arbetsmiljön uppfylls, måste du som arbetsgivare se till att det finns rutiner och verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Läs mer

Beroende

Har du sett tecken på exempelvis alkoholberoende, drogberoende eller spelberoende och behöver stöd eller rådgivning?

Läs mer

Bild av Cecilia Grip, HR-Business Partner på Orkla Foods Sverige.
Avonova har en självstyrande agilitet jag gillar, med en KAM man lär känna. De är lyhörda, öppna för kundanpassningar och skräddarsyr lösningar för oss utifrån våra behov.

— Cecilia Grip, HR-Business Partner, Orkla Foods Sverige