Till huvudinnehållet

Beroende

Vi erbjuder arbetsgivare säker hjälp både vid misstanke om riskbruk samt vid behandling vid långtgående beroende.

  Missbruk på arbetsplatsen

  Upptäcker du att det finns missbruk på arbetsplatsen, exempelvis ser tecken på alkoholberoende, drogberoende eller spelberoende och att det finns behov av behandling eller annan hjälp, så är det ditt ansvar att genomföra de åtgärder som krävs för att försöka få tillbaka denne i fungerande arbete igen.

  Vi erbjuder arbetsgivare säker hjälp både vid misstanke om riskbruk samt vid behandling vid långtgående beroende.

  Avonovas specialistteam består av erfarna beroendeterapeuter med specialistkunskap som hjälper, vägleder och planerar i samråd med er. Våra läkare säkerställer processerna medicinskt och naturligtvis arbetar vi utifrån gällande lagar och Socialstyrelsens rekommendationer. Hos Avonova kan ni känna er omhändertagna och trygga oavsett problematik och behandling.

  Arbetsgivarens ansvar

  Missbruk hos en individ kan utöver personlig tragedi leda till både minskad produktivitet och förlorad arbetsförtjänst, så det är viktigt att man ser tecknen och tar dessa på allvar.

  Som arbetsgivare förväntas man arbeta förebyggande med tydliga rutiner kring alkohol och droger på arbetsplatsen samt kunna hantera missbruk och beroende inom ramarna för riktade rehabiliteringsinsatser.

  Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ser olika ut beroende på vilken typ av problematik det handlar om och där ansvaret vid exempelvis alkoholberoende är mer tydligt definierat. Oavsett typ av missbruk eller beroende (alkohol, droger, spel) finns för arbetsgivaren ett stort värde i att hantera problematiken systematiskt och agera vid tidiga signaler. För dig som arbetsgivare är Avonova den expertresurs du kan vända dig till för råd, stöd och rehabiliteringsåtgärder.

  Samtal med medarbetare vid missbruk

  Har du sett tecken på exempelvis alkoholberoende, drogberoende eller spelberoende och behöver stöd/rådgivning, så kan Avonova anlitas för att utreda vad för typ av behandling som skulle lämpa sig. Men innan detta sker kan det vara bra att ha en dialog med den medarbetare som det berör.

  Ta reda på hur din medarbetare mår till en början, med en utgångspunkt av omsorg och oro där du kan uttrycka vad du sett och känner. Kom däremot ihåg att du inte är en psykolog eller åklagare, utan istället bara ska fokusera på det du faktiskt uppmärksammat och vad för problem det kan leda till om ingenting förändras. Det krävs förberedelse och det kan vara bra att koppla in HR-avdelningen. Vi på Avonova finns också till för att hjälpa er genom processen om så önskas.

  Hur kan Avonova stötta?

  Vi erbjuder hjälp i alla frågor som är kopplade till alkohol, droger, spel, och övriga beroenden samt medberoende. Vi kan stötta er med allt från framtagande av alkoholpolicy till förberedelse inför men även arbetet under längre behandlings- och rehabiliteringsprocesser.

  Efter en inledande utredning så görs alltid en individuell behandlingsplan tillsammans med en specialist. Alla våra mottagningar har ett nära samarbete med vårt specialistteam, Avonova Beroende, och återkopplar kontinuerligt till dig som arbetsgivare. Den initiala uppdragsdialogen är avgörande för att lägga en planering i samråd med er som uppdragsgivare.

  Alkoholberoende symtom

  • Isolering

  • Rastlöshet, irritation, nervositet eller nedstämdhet

  • Hyperaktivitet

  • Röda ögon

  • Svårighet att fokusera, prestera och gör fler misstag

  • Sen ankomst, särskilt på måndagar

  • Kommer sent överlag, går tidigt och tar längre pauser

  • Ansöker om semester eller kompensationsledighet utan förvarning, till och med i efterskott

  • Är sjukfrånvarande i samband med helger och/eller löneutbetalning

  Viktigt att komma ihåg här är att det inte behöver röra sig om ett alkoholberoende bara för att man uppvisar symtomen som är listade, och att drogberoende och dess symtom ser annorlunda ut.

  Visste du att du dessutom kan få en utbildning skapad specifik för just ditt företag och dina behov? Tveka inte att kontakta oss på avonovaberoende@avonova.se eller via formuläret nedan.