Till huvudinnehållet
Kostnaden av att inte arbeta med den psykosociala hälsan

Kostnaden av att inte arbeta med den psykosociala hälsan

Samhället går från tidigare fysiskt krävande arbeten till mer psykiskt påfrestande.

En person tar piller från ett medicinglas.

Det finns inte samma start och stopp på arbetsdagen som tidigare och vi kan, om vi vill, jobba dygnet runt. Pressen ökar samtidigt som arbetsgivare fokuserar mer och mer på produktivitet och effektivitet.

Hur skapar vi en bra psykosocial arbetsmiljö samtidigt som vi uppnår våra mål?

Företag som har anställda som mår bra, har stöttning från kollegor och får ta eget ansvar - är mer produktiva och utvecklar färre stressymptom. Det visar en rapport som Industriarbetarna gjort om god arbetsmiljö och effekterna av det.

Stöttning tillsammans med vägledning är en viktig del i att personalen ska lyckas i sin roll. I rapporten definieras bra ledarskap som rättvist, stödjande och tydliggörande något som ger positiva effekter både i välmående bland anställda och även för bolagets lönsamhet.

God organisatorisk och social arbetsmiljö är en stor konkurrensfördel

En välfungerande organisation är en förutsättning för att det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet ska leda till lönsamhet och konkurrenskraft.

Men hur får man till en fungerande organisation i alla delar?

Forskning pekar på att ledarskapet är en central del i en god arbetsmiljö. Det finns två olika dimensioner av ledarskapsrollen som är väsentliga.

Stödjande och operativt ledarskap

Det stödjande ledarskapet är ett stöttande och lyssnade ledarskap som skapar samarbete, tillit och förtroende. Den andra dimensionen är det operativa ledarskapet, det vill säga att man tar tag i saker, sätter mål, fattar beslut, följer upp och rättar till.

Det operativa ledarskapet skapar bra förutsättning för att ’maskineriet’ i organisationen ska fungera. Det stödjande ledarskapet har sin främsta effekt på den sociala arbetsmiljön, det vill säga att det finns stöd, tillit och samarbete kollegor emellan. Den sociala arbetsmiljön omfattar också att man vågar be om hjälp samt ta upp fel och misstag.

Den psyiska ohälsans kostnader

Att beräkna kostnader av psykisk ohälsa är inte helt lätt eftersom forskning visar på att majoriteten som lider av psykisk ohälsa inte sjukskriver sig. Därför är det viktigt att beräkna produktionsbortfall som en följd av att personalen går till jobbet trots psykisk ohälsa.

I renodlade tjänsteorganisationer med höga kognitiva krav visar forskningen på att det inte är ovanligt med produktionsbortfall på upp till 35–40 % (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2019a).

Det innebär att hos många företag finns det en kapacitet att öka produktionsvolymen med 35 – 40 % av att enbart prioritera god psykosocial hälsa bland medarbetarna.

Mindre insatser kan göra stor skillnad

Med enkla medel går det att få en övergripande bild av organisationen och de anställdas välmåeende. Vi på Avonova värnar mycket om den psykosociala hälsan och erbjuder emotionell stöttning för både medarbetare och chefer. Personalstöd är en av våra tjänster där medarbetare anonymt kan kontakta våra terapeuter mellan 1 – 3 tillfällen för stöttning med allt från relationsproblem, kris, stress till ekonomiska problem. Privat såväl som arbetsrelaterat. Den här funktionen finns till för att fånga upp de allra mest utsatta i organisationen och avlasta, i ett första skede. Här har vi även möjligheten att fånga upp problem av större karaktär som vi kan föra vidare till organisationen med godkännande från den anställde.

Övergripande pulsmätning

Organisationen får information om hur många samtal, anledning till kontakt och hur många samtal som skett från samma person sammanställt. Det ger en överskådlig bild över organisationens välmående och en indikation på vart bolagets insatser bör läggas.

Ledarskapsstöd vid ohälsa

Ledarskap är också en avgörande del i anställdas välmående. Därför erbjuder vi också konsultationer för chefer och HR på ett mer organisatoriskt plan. Vårt HR- och Chefsstöd som bemannas av seniora organisationskonsulter erbjuder stöttning och rådgivning vid alla olika moment du kan hamna inför som ledare. Allt från konflikthantering, rekrytering till rådgivning vid olika frågeställningar eller komplexa problem.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Referenser

Bild 'En välfungerande organisation'. Källa: Stefan Blomberg 2020


Läs mer