Till huvudinnehållet
Bra arbetsmiljö på hemmakontoret

Bra arbetsmiljö på hemmakontoret

Vilka åtgärder kan vara aktuella för att skapa en bra arbetsmiljö för medarbetaren på en hemarbetsplats?

Man som arbetar hemifrån med en dotter på axlarna.

Alla företag måste säkerställa en rimlig och hälsofrämjande arbetsmiljö för medarbetarna, också för dem som arbetar hemifrån.

I praktiken kan det vara lättare sagt än gjort. Vad behöver vi tänka på, hur skapar vi förutsättningar för alla medarbetare?

Ett viktigt nyckelord är helheten. Det är viktigt att komma ihåg att arbetsmiljön består av fysiska, psykosociala och organisatoriska faktorer, även på hemmakontoret.

Ta en titt på våra råd för ett helhetsperspektiv på arbetsmiljöarbetet, med hemmakontoret som primär arbetsplats:

Hur kartlägger man behov kring arbetsmiljön på hemmakontoret?

 1. Gör en övergripande riskbedömning av hemmakontoret som arbetsplats för medarbetarna. Vilka risker finns hos er vad gäller minskad produktivitet och hälsoutmaningar?

 2. Prata med dina medarbetare, lyssna på vad de upplever när det gäller utmaningar och vilka lösningar de ser. Inkludera gärna 24-timmarsaspekten i riskbedömningen och samtalen med medarbetarna. Vi vet att skillnaden mellan arbete och privatliv blir ännu otydligare när vi arbetar hemifrån. Om det till exempel finns faktorer i privatlivet som skapar stress och oro kan det vara klokt att överväga om vissa medarbetare delvis ska arbeta från arbetsplatsen.

 3. Baserat på riskbedömning och samtal med medarbetarna ska du överväga vilka av riskerna som är störst hos er och prioritera åtgärder utifrån detta.

5 åtgärder som kan vara aktuella för att skapa en bra arbetsmiljö på hemmakontoret:

1. Förbättra de fysiska arbetsförhållandena

 • Är hemmakontoret ergonomiskt anpassat med rätt utrustning som höj-/sänkbart skrivbord, stol, skärm(ar), tangentbord?

 • Är det möjligt att ta med sig en del av detta från arbetsplatsen om man ska arbeta hemifrån under en längre period?

2. Regelbunden aktivitet under hela arbetsdagen.

 • Ta korta aktivitetspauser på Teams eller andra digitala möteskanaler.

 • Ge medarbetarna tillgång till korta videoklipp med övningar de kan göra under dagen och veckan.

3. Skapa en bra digital mötesstruktur.

 • Se till att cheferna samlar sina team och träffar alla medarbetare. Detta för att säkerställa rätt fokus, tillräckligt stöd, interaktion och för att ge feedback.

 • Här är det klokt att utgå från normala strukturer. Om medarbetarna är vana vid dagliga morgonmöten och nära uppföljning bör den digitala strukturen utgå från detta. Målet för dig som chef bör vara att du vet vad dina medarbetare arbetar med, vilka utmaningar de har och hur de upplever vardagen när de arbetar hemifrån. Då kan du stötta på bästa möjliga sätt.

 • Som chef bör du vara särskilt proaktiv med att följa upp och ge stöd till teamet och alla individer – tröskeln för att be om hjälp kan vara mycket högre när vi inte träffas fysiskt. 

4. Sätt roll- och uppgiftstydlighet högt på dagordningen.

 • Var extra noga med att dina medarbetare har den rolltydlighet de behöver när de arbetar hemifrån, att de känner till krav och förväntningar och att de har stöd där de behöver det.

5. Upplevd arbetssituation

 • Genomför regelbundna, korta undersökningar bland medarbetarna om arbetsmiljö och upplevd arbetssituation på hemmakontoret.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer