Till huvudinnehållet
Stöd för chefer

Stöd för chefer

  • Personlig rådgivare

  • Kurser och utbildning

  • Kristelefon

  • Stödsamtal

Mann foran et bord med ansatte på et kontor.

Detta uppnår du:

Högre ledarskapskompetens ger lägre konfliktnivå och nöjdare och mer produktiva medarbetare.

Lägre sjukfrånvaro

Friska och motiverade medarbetare

Ökad produktivitet

Blir en mer attraktiv arbetsgivare

Kurs för chefer och skyddsombud

  • Arbetsmiljöutbildning för chefer

  • Grundkurs i arbetsmiljö

  • Arbetsanpassning och Arbetslivsinriktad rehabilitering

  • Kemiska arbetsmiljörisker - allergiframkallande ämnen

  • KBT-Stresshanteringsprogram - det inre ledarskapet

  • TA-Tillämpad avslappning

Se alla kurser

Vi har en bra dialog med Avonova sedan innan. Vi hade redan tidigare diskuterat hur ska vi kunna nå ut med kompetensutvecklingsinsatser till våra medarbetare. Och det har vi velat göra digitalt.

— Anna Olofsson, HR-partner Länsstyrelsen i Västra Götaland