Till huvudinnehållet
Vaccination och smittskydd

Vaccination och smittskydd

Avonova erbjuder vaccinationer för anställda där smittskydd krävs eller rekommenderas, för att förebygga och minska mikrobiologiska arbetsmiljörisker (AFS 2018:4).

  Få rådgivning

  Smittskyddslagen (SFS 2004:168) finns till för att förhindra smittsamma sjukdomar från att spridas till eller mellan människor. Som arbetsgivare kan du erbjuda vaccination för dina medarbetare som riskerar smitta på grund av arbetsmiljön.

  Riskbedömningen som ska ha gjorts, bör bland annat vara baserad på vilken smitta de anställda kan utsättas för, samt i vilka sammanhang och omfattning detta kan ske. Utefter detta kan man sedan avgöra vilka typer av vaccin som är aktuella för individer, grupper eller samtliga anställda på företaget. Vi erbjuder även vaccination mot TBE som sprids med fästingar.

  Utsatt arbete och arbetsresor

  Utsatt arbete kan till exempel innebära vårdanställda som löper extra stor risk att utsättas för stick- och skärskador och på så vis också blodburen smitta. I detta fall handlar det främst om hepatit B och C, samt HIV. Hittills finns bara vaccin för hepatit B. Men utsatt arbete kan även betyda exponering för smittoämnen i arbetet, som på ett laboratorium.

  Tjänstgöring utomlands eller resor i arbetet kan också vara sammanhang för anställda att bli utsatta för smittor det finns vaccin för, då är det viktigt att se till att de erbjuds skyddet.

  Influensavaccin

  Inför influensasäsongen kan det även vara en god idé att vaccinera sina anställda, speciellt om riskbedömningen tyder på att de löper större risk att utsättas eller är i kontakt med riskgrupper. Vissa riskgrupper erbjuds gratis vaccin via den offentliga vården.

  Rekommendationen är att vaccination av hushållskontakter samt sjukvårdspersonal runt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ska få prioritet, liksom all annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, som till exempel på särskilda boenden samt inom hemtjänst.