Till huvudinnehållet
Företagsmottagning & arbetsplatsbesök

Företagsmottagning & arbetsplatsbesök

Stöd och hjälp på plats hos dig som kund genom företagsmottagning och arbetsplatsbesök

  Få rådgivning

  Rådgivning på plats

  Företagsmottagning innebär kort och gott att företagshälsovård i form av specialisthjälp finns tillgänglig på er arbetsplats för hälso- och arbetsmiljöfrågor och/eller inbokade besök, allt enligt era önskemål. Arbetsplatsbesök i sin tur betyder att Avonovas kompetens besöker arbetsplatsen inför någon utav de specifika tjänster ni beställt, exempelvis en mätning av den fysiska arbetsmiljön.

  Tjänster som kan ingå i företagsmottagning

  Bland annat kan man få tillgång till de lagstadgade hälsoundersökningarna, exempelvis nattarbetesundersökningar och hörselundersökningar. Men också individbesök hos en fysioterapeut, företagsläkare, företagssköterskor, rehabkoordinering och deltagande i arbetsmiljökommitté samt skyddsronder. Vid uppstart sker också alltid en genomgång av era säkerhetsrutiner.

  Krav på arbetsplatsen

  Det kan vara bra att ha koll på att det finns flera lagkrav som ska uppfyllas, exempelvis arbetsmiljölagen. Den verksamhetsplan som upprättas för just er organisation innehåller samtliga tjänster ni som kund önskar ska utföras under företagsmottagningen. Där är det också viktigt att komma ihåg att ni som kund bär ansvar för lokal som uppfyller de krav som Avonova ställt för den typ av tjänst som ska utföras.

  Nyttan med att erbjuda rådgivning på plats

  • Sparande av både tid och pengar, inga restider tillkommer för medarbetare som besöker företagshälsan vilket också blir kostnadseffektivt för båda parter

  • Bättre stöd i arbetsmiljöarbetet med hjälp av den inblick detta ger specialisten som har direkt tillgång till er arbetsplats

  • Ett tätt samarbete och en nära relation med er kundkontakt hos Avonova, vilket skapar förutsättningar för en välmående arbetsplats även framöver