Till huvudinnehållet
För dina anställda

Hälsotjänster för företagets medarbetare

  • Snabbare behandling

  • Läkar- och psykologtid online

  • Behandlingsgaranti

Få rådgivning

Detta uppnår du:

Spara tid och öka kvaliteten genom att köpa alla lagstadgade och frivilliga tjänster inom företagshälsa på ett ställe.

Lägre sjukfrånvaro

Friska och motiverade medarbetare

Ökad produktivitet

Blir en mer attraktiv arbetsgivare

Assist - ett komplett paket

I Avonova Assist har vi samlat alla nödvändiga företagshälsovårdstjänster, HR- och arbetsmiljöverktyg samt andra relevanta stödverktyg för både ledare och anställda. Allt som behövs för att skapa ett tryggt, attraktivt och lönsamt företag.

Läs mer om Assist

Sjukvårdsförsäkring

Minska sjukfrånvaron genom att se medarbetaren i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Läkartid inom 15 minuter

Obegränsat antal videokonsultationer med en allmänläkare. Gäller också familjemedlemmar inom samma hushåll.

Psykologtid inom 10 dagar

Få rask tillgång till psykolog och 8 konsultationer under ett kalenderår.

Läs mer om videopsykolog här

Hälsoutveckling och aktiv livsstil

Hjälp dina medarbetare att sätta sunda mål, förbättra sina levnadsvanor och påverka sin hälsa positivt. Boka hälsoutveckling för ert företag redan idag!

Läs mer

Hälsoundersökning

Regelbundna hälsokontroller kan ge viktig information om din hälsa, upptäcka riskfaktorer och förebygga sjukdom.

Läs mer