Till huvudinnehållet
Stöd i arbetsmiljöarbetet

Stöd i arbetsmiljöarbetet

Regelverket kring arbetsmiljön kan kännas snårigt. Behöver du som arbetsgivare stöd i frågor kring det systematiska arbetsmiljöarbetet kan du vända dig till Avonova.

  Få rådgivning
  En smilende håndverker

  För att säkerhetsställa att de lagkrav som finns på arbetsmiljön uppfylls, måste du som arbetsgivare se till att det finns rutiner och verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

  Enligt Arbetsmiljölagen (1977:1160) samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), bland annat Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA 2015:4) så måste du som arbetsgivare bedriva arbetsmiljöarbete, vilket helt enkelt innebär att du ska se till att olycksfall och ohälsa i arbetet förebyggs.

  Genom att anlita Avonova kan vi tillsammans med er skapa de förutsättningar som krävs för en hållbar organisation. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är främst att kartlägga och ta fram åtgärder för samtliga risker som identifierats på arbetsplatsen.

  Läs gärna mer om det Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

  Tjänstens innehåll

  Utifrån era behov och vad som anses lämpligt för er verksamhet så kan Avonova genomföra undersökningar, erbjuda stöd eller utföra kartläggningar tillsammans med er för att utveckla rutiner och metoder inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

  Exempelvis kan Avonova utföra mätning och bedömning av den fysiska arbetsmiljön, erbjuda tillgång till flertalet digitala verktyg som bland annat DIALOG för medarbetarsamtal med handlingsplan och OSA-kartläggning (organisatorisk och social arbetsmiljö) för att tidigt upptäcka stress och psykisk ohälsa. Vi har dessutom puls- och medarbetarundersökningar som kommer i relevanta frågepaket som täcker alla viktiga områden inom arbetsklimatet.

  Visste du att vi har en kurs inom Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)?