Till huvudinnehållet

Krisstöd

En välfungerande organisation bör vara rustad även för oförutsedda händelser. Avonova erbjuder ett professionellt krisstöd genom alla faser – innan, under och efter krisen.

  Få rådgivning

  Alla reagerar olika vid en kris och för att minimera de negativa efterverkningarna är det viktigt att ha en långsiktig plan som arbetsgivare.

  Vi utgår ifrån erfarenhet och forskning när vi utformar våra metoder. Detta bidrar inte bara till en omedelbar stabiliserande effekt utan också en positiv inverkan på relationen mellan ledning och medarbetare.

  Avonovas krissjour

  Har ni tecknat ett krisjoursavtal med Avonova så har ni tillgång till vår krisjour som är bemannad dygnet runt, under årets alla dagar. Ni når oss på ett specifikt telefonnummer just för detta.

  Avonovas krissjour

  Har ni tecknat ett krisjoursavtal med Avonova så har ni tillgång till vår krisjour som är bemannad dygnet runt, under årets alla dagar. Ni når oss på ett specifikt telefonnummer just för detta.

  Innan krisen

  I det förebyggande krisstödet erbjuder Avonova:

  • Stöttning i att formulera eller revidera krisplan

  • Göra krisplanen känd inom organisationen

  • Psykologisk krisförberedelse, mental beredskap för grupp eller individ där risken för krisreaktioner och känslomässig stress är känd på förhand (exempelvis i arbeten som innebär exponering för hot och våld)

  • Utbildning och information för chefer, arbetsledare och krisgrupper utifrån krav och intentioner i AFS 1999:7 – Första hjälpen och krisstöd

  Under krisen

  I en pågående kris finns vi där dygnet runt. I tjänsten ingår:

  • Hög beredskap med krisjour 24 timmar om dygnet – garanterad direkt telefonkontakt med specialister inom krishantering

  • Chefs- och ledningshandledning där ni framförallt får krisstöd och rekommendationer kring vad som behövs i det akuta skedet

  • Bedömning av situationen och insatser utifrån behov

  Efter krisen

  Krisstödet slutar naturligtvis inte efter den akuta fasen. I Avonovas fortsatta stöttning ingår:

  • Uppföljning för att fånga upp eventuella efterverkningar och behov av ytterligare insatser – exempelvis samtalsstöd, antingen individuellt eller i grupp

  • Utvärdering och återkoppling kring hur händelsen hanterades för att bidra till att stärka kriskunskapen hos de ansvariga i ledningen.

  • Utvärdering av verksamhetens krisplan

  • Traumabehandling där behov finns