Till huvudinnehållet
Tecken på att dina anställda mår dåligt - och vad du kan göra åt det

Tecken på att dina anställda mår dåligt - och vad du kan göra åt det

Att du som chef har en eller flera anställda som mår dåligt är inte ovanligt. Men det kan vara svårt att upptäcka varningssignalerna om du inte vet vad du ska titta efter och vara obekvämt att ta tag i problemen innan de växer sig större.

Person som stänger av alarmet på väckarklockan.

Vi vet dock att det är viktigt att komma in tidigt som arbetsgivare för att förhindra sjukfrånvaro och se till att du kommer i tidig dialog med arbetstagaren. Mental hälsa är ett ämne som många chefer har svårt att ta itu med. Nedan har vi listat några varningssignaler i samband med psykiska problem som kan vara en indikator på att du bör ta ett samtal för att kolla hur medarbetaren mår. 

Så hanterar du psykisk ohälsa hos en anställd 

När du ser att en medarbetare visar flera tecken på att må psykiskt dåligt. Vad gör du?  

En svårighet är att du i den här situationen både är ledare och medmänniska. Du har ett arbetsmiljöansvar samtidigt som medarbetaren är någon du har haft täta interaktioner under en längre tid. Dessutom är psykisk ohälsa fortfarande något som präglas av skam och skuld. Trots att psykisk ohälsa är något som kan drabba oss alla, och med stor sannolikhet också gör det, är det fortfarande många som har svårt att prata om det. Det kan vara värt att tänka på i en sådan här situation. 

Det kan vara en bra idé att lyfta problemen ur ett arbetsplatsperspektiv. Förklara att du har sett en förändring i arbetsförmåga eller i beteendet på arbetsplatsen hos medarbetaren. Det kan vara en bra öppning för att se om hen öppnar upp sig kring sina problem. 

Tänk på att vara konkret. Använd konkreta exempel och var i konkret i vilka förändringar du kan tänka dig att göra i personens arbetssituation. Dokumentera vad ni kommer fram till och sätt ett datum för när ni ska utvärdera förändringarna. Det är du som ledare som ska leda den här processen. 

Att vara en bra ledare under corona 

Att veta hur dina medarbetare mår är såklart svårt under pågående pandemi. Många arbetar på distans och den enda dialogen ni har sker via mejl eller videomöten. Försök att skapa en kultur av att ni ser varandra, inga avstängda kameror, det skapar en tydligare närvaro och du har lättare att se hur dina medarbetare mår när du ser dem.  

Det kan vara en god idé att ta dig tid för varje medarbetare kontinuerligt. Kanske kan ni ha ett eget kortare videomöte för att stämma av hur det går med arbetet och hur det fungerar att arbeta hemifrån. 

Viktigt är att du själv bjuder in till möten och har en kontinuerlig kontakt. Förutsägbarhet är nyckeln.  

Tips för chefer som oroar sig för en medarbetare

  • Sätt ord på de bekymmer du har om din medarbetare så tidigt som möjligt

  • Lyssna istället för att ge råd

  • Ställ frågor om föreslagna lösningar

  • Dialog om hur mental hälsa påverkar arbetsförmåga/ansträngning - titta på möjligheter för tidsbegränsade anpassningar

  • Förtydliga om anställda har något stöd av till exempel vänner och familj, möjligen förtydligande av vilken typ av uppföljning den anställde kan behöva från andra, som till exempel professionell hjälp

  • Visa att du bryr dig

  • Om sjukfrånvaro: Ha uppföljningsrutiner

  • Kom överens om uppföljningssamtal

Är du som chef intresserad av att veta hur vi inom företagshälsan kan underlätta goda, psykosociala arbetsmiljöer eller hjälpa dina enskilda anställda som kämpar? Kontakta oss i formuläret nedan så svarar vi så snabbt vi kan.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer