Till huvudinnehållet
Karriärväxling

Karriärväxling

Hos oss kan du få coachning och hjälp att hitta ditt nya arbete. Avonova erbjuder allting som behövs för att komma fram till ditt mål.

  Få rådgivning

  Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. Både organisationer och individer förändras, och oavsett vilken anledning man har så kan man någon gång stå inför beslutet att byta arbete eller arbetsplats. Karriärväxling kan väcka många känslor och det är inte helt enkelt att navigera ensam.

  Avonova arbetar både med att träffa anställda som funderar på att byta jobb, studera eller sätta karriärmål – men också de som av olika anledningar inte kan vara kvar i sitt arbete. Hur tjänsten utformas är helt upp till dina mål och förutsättningar.

  Karriärsamtal

  Här börjar vi med de anställda som behöver gå igenom sina arbetssituation. Vi beräknar 3 möten under 1 månad. Mål sätts efter överenskommelse och aktiviteter brukar se ut som följande:

  • Avstämning nuläge

  • Kartläggning av kompetens, behov och motivation

  • Insiktsmöte

  • Diskussion kring hur framtiden ser ut både inom och utanför verksamheten

  Karriärväxling

  I detta fall har vi en anställd i behov av att byta arbete/arbetsplats. Målet är då att hitta ett nytt jobb. Aktiviteter för att nå dit ser då ut som följande:

  • Kartläggning av förutsättningar

  • Kartläggning av vilja, behov och motivation

  • Kompetensinvestering

  • Tillverkning av ansökningshandlingar samt matchning mot arbete

  • Genomgång av kontaktnät och vägar till arbetsgivare

  • Intervjuträning och “söka jobb”-metoder

  Det ingår även här coachning och motiverande samtal, samt kontakt och samverkan med myndigheter och andra organisationer där behovet finns för karriärväxlingen.