Till huvudinnehållet
Tips för att motivera anställda

Tips för att motivera anställda

Pandemin har på många sätt förändrat våra arbetsplatser. Här kan du läsa om hur du bygger hållbara och starka organisationer i en tid präglade av oro och osäkerhet.

Sjukgymnast med träningsutrustning

Under pandemin har vi haft några år som inte har liknat något annat. Osäkerheten över framtiden och de förändringar som sker just nu skapar stor oro. Konsekvenserna kommer vi inte att kunna förstå förrän om några år. Men att saker kommer att förändras, det behöver vi ingen kristallkula för att förstå.

Faktorer för uthålliga medarbetare  

Vi lyfter fram Martin Seligmans modell PERMA för chefer som vill bygga starka organisationer med friska medarbetare. Seligman menar att människan behöver.

Här tittar vi närmare på hur vi kan främja dessa fem punkter i det turbulenta arbetsliv vi befinner oss i just nu.

Positiva känslor 

I vår aktuella situation är det extra svårt att hitta anledningar att tänka positivt.

Många chefer förmedla sanna och ofta oroande bilder om verksamhetens kort- och långsiktiga utsikter. Helst på ett sätt som skapar just hopp och tillförsikt. Positiva känslor är även starkt kopplade till var och ens privata omständigheter och utsikter, liksom till våra personligheter. Därför får vi acceptera att chefen har relativt blygsamma förutsättningar att ta ansvar för denna faktor.

Känsla av engagemang 

Den som är lyckligt lottad har arbetsuppgifter som skapar engagemang av sig själva. Men sanningen är att relativt många inte upplever dessa känslor på arbetsplatsen utan i samband med fritidsaktiviteter.  

Individen har ett stort eget ansvar. Men som chef kan du skapa förutsättningar genom att ge inflytande över hur arbetet utförs och påverkan i all den grad som är möjlig. Att som medarbetare uppleva förtroendet att utföra arbetet på det sätt jag själv väljer är starkt bidragande till att bli engagerad och här finns ofta en potential att utveckla. Pandemin i form av hemarbete kan för ganska många av oss ha haft den här funktionen. Vi har blivit tvungna att lita på medarbetares egen förmåga att prioritera och organisera sitt arbete i högre grad än annars. Låt oss lära av den processen.

Relationer är viktigt

Relationer är en utmaning när medarbetare inte träffas fysiskt på samma sätt som tidigare. Vi ser i samhället en fantastisk uppfinningsrikedom avseende att skapa möten och umgänge i nya former. För chefer är det viktigt att tänka på medarbetarens hela livssituation. Kanske har hen bättre relationer än någonsin med sina barn och en respektive. Vissa tillbringar all tid ensam och blir berövad de relationer som varit betydelsefulla, nämligen till kollegorna. Båda har möjligheter att skapa relationer, men det finns också begränsningar i vad man kan göra. 

Viktigt att känna sig sedd, förstådd och uppskattad

Chefen kan och ska knappast involvera sig i det här området i någon högre grad. Men att erbjuda alla de möjligheter man kan av att exempelvis vistas på arbetsplatsen om man så önskar och faktiskt att vistas hemma om det passar bättre ger medarbetaren en chans att själv hantera relationer. En central relation är den mellan dig som ledare och din medarbetare. Att känna sig sedd, förstådd och uppskattad är nycklar och det klarar vi att förmedla via en skärm eller till och med en telefonlinje. Planera in relationstid och prioritera den liksom du gör med andra arbetsuppgifter.

Mening och prestationer 

Mening och prestationer är viktiga påverkansområden för ledare. Att förklara, sätta i sammanhang och påminna om vilka effekter arbetet har för människor eller samhället är sätt för chefer att få medarbetarna att känna att det de gör har en mening. 

Vi drivs av olika saker

Fundera på vad som driver din medarbetare, varför hen arbetar med detta, vad som ger en känsla av prestation, av uppnående exempelvis. Det är inte säkert att det är samma saker som driver dig. Alltför många chefer redovisar försäljningssiffror och avkastning för ägaren för medarbetare som drivs av kundnyttan och att få professionell förkovran. När du pratar om kundnyttan eller medarbetarnas professionella utveckling och kan sätta dem i meningsfulla sammanhang skapas eller stimuleras känslan av mening och prestation. Det kan faktiskt även enkelt göras via en skärm.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Referenser

PERMA-modellen: Martin Seligman


Läs mer