Till huvudinnehållet
Organisation och ledarskapsutveckling

Organisation och ledarskapsutveckling

Avonova är den strategiska partnern för arbetsgivare och chefer som vill ta tillvara på organisationens potential samt säkerställa en välfungerande verksamhet och ett hållbart arbetsliv för såväl medarbetare som ledning.

  Få rådgivning

  Avonova är den strategiska partnern för arbetsgivare och chefer som vill ta tillvara på organisationens potential samt säkerställa en välfungerande verksamhet och ett hållbart arbetsliv för såväl medarbetare som ledning.

  Utvecklingen går snabbt framåt och krav samt förväntningar förändras hela tiden i arbetslivet. Ledarskap och organisationsutveckling är därför något varje verksamhet bör jobba med kontinuerligt, eftersom det är lätt hänt att man missar stora förbättringsområden – som exempelvis ineffektiva arbetssätt där det finns nya metoder och tekniker.

  Vi erbjuder ett brett spektrum av insatser

  Våra insatser inom organisation och ledarskapsutveckling utformas i nära samarbete med dig som kund och uppdragsgivare. Avonovas konsulter har djup kunskap kring organisatorisk och social arbetsmiljö och vet vad som bidrar till en arbetsmiljö präglad av engagemang, motivation, delaktighet, prestation samt hållbarhet.

  Vi erbjuder ett brett spektrum av insatser, tjänster, utbildningar samt stöd i ert utvecklingsarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vi anpassar upplägget för att på bästa sätt möta era behov och utmaningar.

  Övergripande exempel på insatser:

  • Chefsstöd/ledarutveckling

  • Stöd till ledningsgrupper/ledningsgruppsutveckling

  • Grupputveckling

  • Verksamhetsutveckling

  • Processledning

  • Kartläggningar av organisatorisk och social arbetsmiljö

  • Utredningar, utbildningar och stöd vid konflikter och/eller kränkande särbehandling

  Organisationsutveckling

  Insatser kring organisationsutveckling riktar sig mot ledningar i form av exekutiv ledning eller ledningsgrupp. Arbetet syftar till att hjälpa att skapa en organisation som är långsiktigt hållbar och som tjänar organisations mål och syfte på bästa sätt.

  Vi hjälper här er genom:

  • Stöd för organisationer och chefer i utvecklings- och förändringsprocesser

  • Kartläggning/analys

  • Utveckling och implementering av värdegrund, ledarfilosofi samt medarbetarfilosofi

  • Utveckling av organisationskultur

  • Processledning och workshops

  • Organisation och ledarskapsutveckling

  Ledarskapsutveckling

  Insatser kring ledarskapsutveckling riktar sig mot enskilda chefer och ledningsgrupper. Arbetet syftar till att hjälpa till att bygga en verksamhet som är långsiktigt hållbar och som tjänar organisationens mål och syfte på bästa sätt.

  • Individuell coachning och handledning

  • Chefshandledning i grupp

  Ledningsgrupps- och teamutveckling

  Som en del av den ledarskap och organisationsutveckling Avonova erbjuder, så finns även möjligheten att utveckla arbetet för ledningsgrupp eller team.

  Vi erbjuder stöd kring:

  • Formulering av uppdrag och syfte

  • Identifiering av strategiska frågor och mål

  • Utvecklande av mötesformer och möteseffektivitet

  • Verktyg för att stärka den psykologiska tryggheten och samarbetsklimatet, där fokus ligger på att bli ett samspelt team

  • Utöka förmågan att driva strategisk utveckling och förändringsarbete

  • Utvecklande av kultur, värdegrund och ledarskap