Till huvudinnehållet
Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänst

Via Avonovas samarbetspartner Human & Heart, och deras tjänst Trust & Heart så får du tillgång till en integritetsstark visselblåsartjänst av hög kvalité som uppfyller alla de lagkrav som ställs på dig som arbetsgivare.

  Få rådgivning

  Skapa en trygg arbetsmiljö genom aktiv uppmärksamhet och visselblåsartjänst

  Det är allas ansvar att uppmärksamma om det sker oegentligheter eller förekommer allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen, exempelvis om något på arbetsplatsen strider mot lagstiftning eller etiska riktlinjer.

  En viktig funktion i ett väl fungerande arbetsmiljöarbete är att kunna erbjuda en visselblåsartjänst för den anställde. Detta bidrar också till att du upplevs som en trygg och seriös arbetsgivare. Medarbetaren kan då enkelt rapportera in missförhållanden, oegentligheter och dessutom ge förslag på förbättringsområden.

  Hur fungerar Avonovas visselblåsartjänst?

  Visselblåsartjänsten erbjuder ett konfidentiellt sätt att kommunicera allvarliga situationer genom att den anställde får fylla i ett onlineformulär. Här väljer denne själv om de vill göra anmälan öppet eller anonymt, på vilket språk den ska göras och får reda på att återkoppling sker inom sju arbetsdagar.

  Efter detta får en handläggare en notis att en inrapporterad anmälan finns och loggar då in i systemet via en säker multifaktorsautentisering. Dialog mellan handläggare och visselblåsare är möjlig via systemet, datan krypteras vid både lagring och överföring så att visselblåsaren kan fortsätta vara anonym under kontakten om den så önskar.

  När utredningen är klar så avslutas den i enlighet med de krav som framgår av den aktuella lagstiftningen samt informationslagring. Allting sker på så vis under både rätts- och informationssäkra förhållanden.

  Lagkrav på visselblåsarfunktion

  Sedan den 17 juli 2022 omfattas arbetsgivare med mer än 249 anställda av lagstiftningen och måste ha rutiner om rapportering på plats, detta enligt Arbetsmiljöverket. Kravet kommer att utökas från och med 17 december 2023, och då omfatta både offentliga och privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

  Visselblåsarfunktionen innebär att alla medarbetare på ett säkert och tillgängligt sätt ska kunna påkalla uppmärksamhet kring missförhållanden på sin arbetsplats. Detta kan röra allting från lagbrott, korruption, pengatvätt eller annan kriminell verksamhet till kränkande särbehandling samt andra överträdelser utifrån Arbetsmiljölagen.