Stöttning till ledarna i din verksamhet

Avonova HR- och chefsstöd är en lättillgänglig tjänst och fungerar som ett bollplank för chefer respektive HR. Det kan vara allt från personalärenden, kris och konflikthantering till arbetsrätt, förändring och utveckling.

Chefer och HR har viktiga roller och ett stort ansvar för både arbetsgruppen och verksamheten. Ibland kan du som chef eller HR känna dig ensam med ansvaret eller känna att du behöver en erfaren och kunnig extern samtalspartner. Därför bemannas vår tjänst av seniora organisationskonsulter med egen erfarenhet inom organisation och ledarskap.

Områden som vägledning erbjuds inom:

Stöd och support till chefer och HR

- Bollplank i komplicerade ärenden
- Individuell ledarutveckling och samtalsstöd
- Krishantering och konflikter

Ledarutveckling

- Kartläggning av behov och insatser på samtliga nivåer
- Konflikthantering i teori och praktik
- Förändringsarbete i teori och praktik
Läs mer om ledarutveckling

Beroendeproblematik – Alkohol, Droger, Spel

- Vägledning, rådgivning och åtgärdsförslag till chefer och HR från någon ur vårt specialistteam på Avonova Beroende.
- Kontakt via epost till avonovaberoende@avonova.se

Arbetsrättsliga frågor

- Misskötsamhet
- Bedömning kring ”saklig grund”
- Utköp

Rekrytering

- Second opinion
- Processtöd - rekrytering och introduktion

Behöver ni en partner i frågor kring företagshälsa och ledarutveckling? 
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.