Det är i hygienfrågorna chefer bygger förtroende

8 jan 2020
Frederic Laloux är i mina ögon en av de mest intressanta tänkarna kring framtidens organisationer och arbetsplatser. Han beskriver bland annat i den utmärkta boken "Reinventing organizations (Nelson Parker 2014)" arbetsplatser med delat ledarskap och utan formella hierarkier. Hans resonemang tar sin utgångspunkt i människors inre drivkrafter och han förutspår ett, redan pågående, paradigmskifte i hur vi betraktar organisationer. En intressant aspekt av Lalouxs resonemang är hans starka fokus på robusta strukturer, metoder och rutiner.

Skapar ett ömsesidigt förtroende

Laloux menar att en organisation som tillåter medarbetare att känna sig ansvariga för helheten, som medledare för att använda ett modernt ord, kräver förutsägbara och stabila sätt att hantera svåra situationer såsom konflikter, riskfyllt beslutsfattande, lönesättning eller andra HR-frågor.

Att som medarbetare kunna känna förtroende för att jag hanteras på ett seriöst och korrekt sätt i en utsatt eller känslig situation är grundläggande för att jag ska vara helhjärtad och engagerad på djupet i mitt arbete och min organisations framgång.

Den närmaste chefen bär ett stort ansvar

I de flesta av våra nuvarande organisationer bärs hela detta ansvar av medarbetarens närmaste överordnade chef. Det är hos denne som arbetmiljöansvaret ligger och det är i den här relationen som medarbetaren måste kunna känna förtroende och trygghet.

Vi kan alla efter en kort tankepaus ge ett antal exempel på situationer då förtroendet för chefen prövas. Vanliga frågor kan vara: Bryr sig chefen om mig, på riktigt? Kommer chefen att backa upp mig om jag hamnar i knipa eller begår ett misstag? Kommer chefen att prioritera min säkerhet och mitt mående före ekonomiska värden? Kommer chefen att stå kvar bredvid mig när jag blir sjuk eller skadad?

Illa skötta processer påverkar förtroendet

Att som chef ha ordning på hygienfrågorna, såsom rehabprocessen, är därför helt avgörande för att lyckas bygga och vidmakthålla förtroendefulla relationer till medarbetarna. Hur påverkas, primärt, mitt förtroende och, sekundärt, mitt engagamang och min lojalitet till arbetsgivaren när jag ser eller hör om en illa skött rehabiliteringsprocess för en av mina kollegor? Vad tror du?

Ingen kan allt

Chefer med engagerade och motiverade medarbetare som tar ansvar för mer än de absolut måste och tvingas till har i botten en förtroendefull relation och den är byggd på seriositet och ärlig omtanke. Den här insikten har erfarna och duktiga chefer vunnit om de inte haft den från början, och Laloux betonar att detta är en hörnsten även i nästa generations organisationer – sannolikt därför att det handlar om mycket djupa delar av våra relationer, nämligen att kunna känna förtroende och lita på varandra.

Ingen människa, inte ens en chef, kan kunna allt och vara expert på både verksamhetens huvudprocesser och på alla HR-processer, såsom Rehab, men alla kan se till att säkra upp rutiner och i tid etablera kontakt med sakkunniga på de områden man själv inte behärskar. Detta är en viktig del av det stöd vi kan ge till våra kunders chefer.

//Rikard Arenius, affärsområdeschef Avonova Management