Relational Coordination – dialogen som framgångsfaktor

7 apr 2020
Relational coordination kanske inte är ett begrepp som alla känner till. Men Avonovas forskare Bo Harty skulle gärna vilja se det förändras. I det här blogginlägget förklarar han varför vi bör titta närmare på hur vi kommunicerar med varandra på arbetsplatsen.

Forskaren Bo Harty som är en del av Avonova Management har de senaste åren intresserat sig för Jody Hoffer Gittells begrepp relational coordination som syftar till att undersöka kommunikationen mellan medarbetare och uppnådda resultat. 

 Bo Harty har en gedigen bakgrund inom psykologin och inom företagshälsans värld. Sedan flera år tillbaka är han knuten till Avonova och vårt affärsområde Avonova Management. 

– Sedan 2011 har jag jobbat inom Avonova och med att utveckla ledare. Idag jobbar jag med organisationsutveckling, med ledarutbildning och jag föreläser. Det är också mycket handledning av chefer, berättar Bo. 

Bo_Harty_relational_coordination_avonova.jpg

Bo Harty är mångårig medarbetare på Avonova och arbetar med organisationsfrågor.

Det här är relational coordination 

Relational Coordination är en teori som bygger på att arbete blir mer effektivt om det bygger på tydlig problemlösande kommunikation mellan medarbetare, kunder och ledare och där alla arbetar efter tydliga mål som i sin tur skapar goda relationer som bygger på ömsesidig respekt.  

Det var när Jody Hoffer Gittell undersökte vad som skiljde det amerikanska flygbolaget The Southwest Airlines från konkurrenterna som hon tog fram teorierna bakom Relational Coordination. Vad var det då som gjorde dem mer framgångsrika? Jodys slutsats var att det var kommunikationen mellan medarbetarna som var framgångsfaktorn.  

– Det unika är dels att det är så enkelt. Begreppet låter krångligt men det är det verkligen inte. Det är också unikt därför att det är så evidensbaserat som det är. Det är unikt därför att det är ett helhetsgrepp och går från struktur till process och relation, förklarar Bo. 

Relational coordination är enkelt 

Det är just enkelheten som är en av fördelarna med Relational Coordination, att det här egentligen är självklarheter som vi kan ana oss till. 

 – Det här är något som de flesta har fattat intuitivt – att om vi pratar med varandra så ger det resultat, då fungerar saker och ting. Men att se så tunga siffror på det, det är en annan sak, kon-staterar Bo.