Avonova - GYM Knalleland

På grund av fortsatt risk för spridning av Coronavirus i samhället
så har beslut tagits utifrån vår riskbedömning att fortsatt hålla
vårt gym i Borås stängt under hösten 2020.

Enligt tidigare beslut kommer gymmet att stängas
helt från januari 2021.

Vi tackar för den tid som vi fått ha er som kund på vårt gym.

Personalen på Avonova

 

Adress Skaraborgsvägen 40 506 30 Borås
Jag vill bli kontaktad
Jag vill bli kontaktad via