Till huvudinnehållet
Avonova Ulricehamn

Välkommen på frukostmöte

Kom och lyssna på när Avonovas rehabkoordinatorer berättar om arbetsanpassningar samtidigt som du blir bjuden på enklare frukost.

ÄMNE: Arbetsanpassning AFS 2020:5

DATUM: Onsdagen den 21/2

TID: Drop in med frukost från kl 08.00. Frukostmötet pågår mellan 08.15-09.00

ADRESS: Storgatan 69 523 31 Ulricehamn

UTFÖRARE/UTBILDARE:

  • Karin Brydewall, företagssköterska & rehabkoordinator på Avonova

  • Camilla Josefsson, företagssköterska & rehabkoordinator på Avonova

ANMÄLAN: Skicka din anmälan till caroline.berg@avonova.se senast den 14/2 (max 15 deltagare)

OM FRUKOSTMÖTET: Alla tjänar på en ändamålsenlig och effektiv arbetsanpassning och rehabilitering. Arbetsanpassning är en viktig del av arbetsmiljöarbetet och syftar till att göra det möjligt för arbetstagare att bibehålla sin arbetsförmåga eller återgå till sitt arbete efter sjukdom, oavsett om behovet av arbetsanpassning är orsakat av arbetet eller inte. Arbetsgivaren undviker sjukskrivningskostnader, störningar i produktion och verksamhet samt kostnader för vikarier. För samhället innebär en tidig återgång i arbete också vinster.

OMRÅDEN VI KOMMER BERÖRA:

  • Tillämpningsområde

  • Till vem riktar sig föreskrifterna

  • Definition av arbetsanpassning

  • Organisation av arbetsanpassning

  • Tillvägagångssätt/hur gör vi i praktiken

  • Hur kan Avonova stötta?