Ta pulsen i din organisation

AVONOVA | PERSONALSTÖD är en tjänst för medarbetare med behov av avlastande samtal under tuffare perioder i livet - på arbetet såväl som privat. Vi erbjuder emotionellt stöd där den anställde kan känna sig trygg med full anonymitet gentemot arbetsgivaren. Rådgivningen är bemannade av psykologer och beteendevetare som kan ge vägledning med allt ifrån psykisk ohälsa, missbruk till kosthållning och ekonomiska problem.

EMOTIONELL FÖRSTA HJÄLP

Tjänsten är tänkt som stöd för plötsliga eller akuta behov hos den anställde, i ett första skede. Anser vi att det finns behov av regelbunden behandling för vi dialogen vidare, med den anställdes godkännande, till arbetsgivaren. Vi vägleder och ser även till att medarbetaren får rätt rehabilitering och/eller behandling.

En extra trygghet för anställda och en övergripande nulägesanalys kring välmåeendet på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren får löpande statistik över:

Kontaktorsak
Antal samtal totalt
Hur många som använder 1, 2 eller 3 samtal


Det ger dig som arbetsgivare en god indikation på vilka åtgärder som bör vidtas vid frekvent användning av samtalsstödet.

Syftet med personalstödet är att nå anställda i god tid, arbeta förebyggande för att undvika långtidssjukskrivning och utbrändhet. Det hjälper också till med att bygga ett större förtroende hos medarbetarna gentemot er som arbetsgivare - att ni värdesätter den enskildes välmående!

Skulle ni vilja veta mer om Avonovas olika tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort och berättar mer.