Till huvudinnehållet
Hälsoutveckling och aktiv livsstil

Hälsoutveckling och aktiv livsstil

Hjälp dina medarbetare att förbättra sina levnadsvanor och påverka sin hälsa positivt.

  Få rådgivning
  Pappa arbetar på laptop medan han leker med sitt barn på hemmakontoret.

  Som arbetsgivare kan man behöva ta hjälp av experter för att sätta mål för hälsan och skapa hälsoaktiviteter som passar medarbetarens, organisationens eller gruppens behov.

  Avonova erbjuder tjänsten hälsoutveckling och aktiv livsstil för att förbättra levnadsvanor, skapa god kondition, sätta upp rutiner för återhämtning samt bibehålla en sund livsstil och en god fysisk hälsa.

  Se hela människan

  Att hitta sambandet mellan kropp och själ påverkar många gånger både den fysiska och mentala hälsan positivt. En god fysisk hälsa leder till ett starkt immunförsvar och det i sin tur minskar risken för sjukdomar och andra besvär. Det kan dessutom lindra kroniska bekymmer. Alltså finns det flertalet anledningar till varför du som arbetsgivare bör skapa jämlika förutsättningar för de anställda som främjar deras personliga hälsoutveckling och fysiska hälsa.

  Tjänster som främjar hälsoutvecklingen

  Hos oss kan du bland annat boka:

  Hälsoprofilbedömning

  Nulägesbild skapas utifrån samtal, kontroller, och tester som resulterar i underlag i form av personlig handlingsplan.

  Livsstilsanalys

  Bedömning av stressnivåer utifrån pulsmätning, eventuellt konditionstest, samt samtal och resulterar i underlag i form av personlig handlingsplan.

  Hälsocoachning

  Samtal och vägledning utifrån ett lösningsinspirerat perspektiv med fokus på att hjälpa medarbetaren ta ansvar över och påverka sitt liv och sin livsstil positivt.

  Missbruk och beroende

  Behandling och stödinsatser vid missbruk av tobak, alkohol, droger eller spel.

  Hälsoundersökningar

  Åtgärdsförslag för att kunna arbeta strategiskt med hälsa på arbetsplatsen.

  Vi erbjuder även

  • Företagsmassage

  • Mediyoga

  • Mindfulness

  • Föreläsningar och workshops

  • Andra hälsoprojekt utifrån grupp- eller individsbehov

  Samtliga tjänster utförs av experter som är specialister inom respektive område.