Till huvudinnehållet
Sjukvårdsförsäkring för företag

Sjukvårdsförsäkring för företag

Sjukvårdsförsäkring och företagshälsa på ett ställe för dig och dina anställda.

  Leende anställd bakom hennes skrivbord i öppet kontorslandskap.

  Avonova fungerar som din partner i alla hälsorelaterade frågor och erbjuder både en snabbare återgång till arbetet samt mindre kostnader för sjukfrånvaro.

  Hållbara förutsättningar

  Väljer du sjukvårdsförsäkring hos Avonova så skapar vi tillsammans de mest hållbara förutsättningarna för att dina medarbetare ska må bra och klara av att prestera långsiktigt. Vi kan då binda samman det förebyggande hälsoarbetet, den efterhjälpande vården samt återgången till arbetet i en och samma kontakt.

  Ert företag – en attraktiv arbetsplats

  Sjukvårdsförsäkringen är också en lönsam förmån och investering för alla anställda, inklusive dig själv, för att minska sjukfrånvaron men även för att attrahera de bästa medarbetarna. Vill du utmärka dig bland andra arbetsgivare så är Avonovas sjukvårdsförsäkring ett smart alternativ.

  Avonovas sjukvårdsförsäkring för företag

  Kännetecknas av snabb specialistvård, hög kvalité samt en personligare kontakt. Vi erbjuder korta väntetider till specialister inom vård och rehabilitering för att dina medarbetare ska komma snabbare och tryggare tillbaka till arbetet. Med sjukförsäkringen får du också tillgång till ett varaktigt nätverk av utvalda specialister – och allting finns samlat på ett ställe med en enkel kontaktväg för både förebyggande och efterhjälpande vård för medarbetaren.

  Vad ingår i försäkringen?

  Vårdplanering och samordnad uppföljning Utvärdering av vårdbehovet samt upprättande av en vårdplan som sedan följer med under processen för både uppföljning och rehabilitering.

  Snabb tillgång till specialist Medicinsk undersökning, diagnos och behandling av specialistläkare inom 7 dagar.

  Kort väntetid till operation Tillgång är garanterad inom 20 dagar.

  Psykolog och krisstöd Ett snabbt stöd vid psykisk ohälsa.

  Fysioterapeut, naprapat och kiropraktor Tillgång till den typ av fysisk vård som kan tänkas behövas.

  Rehabilitering Sjukvårdsförsäkringen täcker den medicinska eftervården och rehabiliteringen samt planering inför återgång i arbete.