Nu är nomineringstiden över för 2019. Tack alla som nominerat och grattis till alla som har blivit nominerade. Inom snar framtid återkommer vi med vilka som gått vidare till finalomgång.

 

Vinnare av Guldpilen 2018

 

Kriterier

För att vinna Guldpilen 2019 bör organisationen:

1. Utbildat chefer i SAM.

2. Utbildat i den nya OSA–föreskriften.

3. Genomföra regelbundna riskbedömningar.

4. Arbeta konsekvent igenom SAM-hjulets fyra faser.

5. Använda företagshälsovården i förebyggande arbete.

6. Ha en positiv utveckling av följande:

• Kort sjukfrånvaro

• Lång sjukfrånvaro

• Antal arbetsolycksfall med frånvaro

Fakta om Guldpilen

● Guldpilen går till företag och organisationer som arbetar aktivt och systematiskt med att sänka sjuktalen och stärka friskfaktorerna.

● Guldpilen delas ut i tre olika kategorier: Stora företag (fler än 100 anställda), Små företag (upp till 100 anställda) och Offentlig sektor. 

● Vem som helst kan nominera företag och organisationer till priset. 2018 inkom 50 unika nomineringar.

 ● Juryordförande är Jörgen Malmenskog, vd på Avonova. Övriga jurymedlemmar från Avonova är Sofia Åström Paulsson (medicinskt ansvarig) och Robert Persson Asplund (chefspsykolog). Externa jurymedlemmar är Fredrik Lidman (konsult inom organisation och ledarskap), Magnus Svartengren (professor i arbetsmiljömedicin på Uppsala universitet) och Kristina Öberg (oberoende seniorkonsult i företagshälsa).

● Juryn utser finalister. År 2018 gick 15 företag och organisationer till final.

● Tre vinnare – en inom varje kategori – korades under ett evenemang i Almedalen den 5 juli 2018. 

Shared Buttons