Till huvudinnehållet
Bättre arbetsliv - för ett bättre samhälle

Bättre arbetsliv - för ett bättre samhälle

    Vi lever i en värld där välmående och produktivitet går hand i hand. Företagshälsovård är inte bara en förmån för företagets anställda utan även en investering i ett bättre samhälle.

    Företagshälsovård handlar om att förebygga ohälsa på arbetsplatsen genom proaktivt stöd för en hälsosam livsstil. Förutom friskvårdsarbete och hälsoutveckling handlar det också om att reagera på befintliga hälsoproblem kopplat till arbetet.

    När företag investerar i sina medarbetares hälsa och välbefinnande, genererar de inte bara positiva resultat på kort sikt, utan även långsiktiga fördelar för hela samhället. Friska och motiverade medarbetare är mer engagerade, produktiva och kreativa, vilket i sin tur gynnar företagets tillväxt och konkurrenskraft. Dessutom minskar belastningen på den offentliga sjukvården när färre människor behöver söka vård för arbetsrelaterade hälsoproblem.

    Avonovas mission är att skapa ett arbetsliv där medarbetarna mår bättre och arbetar mer hållbart. Målet är att minska sjukfrånvaron och öka effektiviteten.

    Med denna film vill vi visa Avonovas avgörande roll för att forma framgångsrika företag, attraktiva arbetsplatser och bidra till ett bättre samhälle.