Till huvudinnehållet
Kontakta oss gällande CSRD

Få 30 minuters kostnadsfri rådgivning

Upptäck hur Avonova kan bli en strategisk partner i ert hållbarhetsarbete enligt de nya rapporteringskraven från EU. Få värdefull rådgivning för att skapa hållbara arbetsplatser i kravet som handlar om den egna personalen.

  • Arbetsmiljö och hälsa

  • Mental hälsa och välbefinnande

  • Förebyggande hälsovård

  • Utbildning och kompetensutveckling

  • KPI:er och hälsotal

Få kostnadsfri rådgivning
Självledarskap

Nya krav enligt CSRD

Från och med 2024 gäller EU:s nya direktiv för hållbarhetsredovisning, CSRD. Direktivet innebär en skärpning av kraven på hur företag redovisar sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

Detta påverkar inte bara hur företag jobbar med och rapporterar om miljöfrågor, utan berör även områden som arbetsmiljö och hälsa.

Samarbeta med företagshälsovården

Genom att ta in företagshälsovården som en proaktiv partner kan företag få stöd och insatser för att skapa hållbara arbetsplatser för sin personal och bidra till en positiv inverkan på samhället som helhet. Det underlättar sedan i rapporteringsarbetet som företagen behöver göra.

HR kommer framför allt att ha en viktig roll vad gäller tjänster kopplade till kravet ESRS S1, vilken fokuserar på den egna personalstyrkan. Här ingår områden som arbetsmiljö, arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald.

Läs vår artikel: Så stöttar företagshälsovården hållbarhetsarbetet

Hur kan Avonova stötta i ert hållbarhetsarbete?

  • Säkerställande av en hälsosam och säker arbetsmiljö genom exempelvis arbetsmiljökartläggningar, hälsokontroller, ergonomiska utvärderingar och hälsofrämjande aktiviteter för att minska arbetsskador och sjukskrivningar.

  • Identifiera KPI:er och andra mätetal som kan användas i rapporteringen kopplat till den egna personalen.

  • Utbildning och kompetensutveckling inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet för både ledare och anställda.

  • Utökade tjänster för mental hälsa i form av rådgivning, psykologisk support och stresshantering.

  • Förebyggande hälsovård såsom regelbundna hälsoundersökningar och vaccinationer.