Till huvudinnehållet
Så hanterar du stress på jobbet

Så hanterar du stress på jobbet

Visste du att för mycket stress kan leda till att du tar på dig ännu fler arbetsuppgifter? När vi är alltför pressade minskar nämligen vår förmåga att prioritera. Lär dig om hur stress fungerar och hur du kan hantera den.

Uppgiven och trött person lutad mot en vägg.

Det är lätt att glömma, men att stressa är något av det smartaste vi ägnar oss åt. Stress är nämligen en livräddande mekanism som hjälper oss när det är fara å färde.

Då triggas en inlärd flykt- eller kampreaktion, som utlöser vissa stresshormoner för att ge oss mer energi att kämpa eller fly. Bland annat får adrenalin hjärtat att pumpa snabbare för att få ut mer blod i kroppen och kortisol bidrar till utsöndringen av glukos och socker.

Stress gör att du presterar bättre

Och det är inte bara i livshotande situationer som det kan vara bra att stressa. Inga-Karoline Bjørge Norman är psykolog på Avonova. Hon tror att det kan vara bra att uppleva en viss grad av stress, också i vardagen.

– Stress gör att vi presterar lite mer när vi ställs inför utmaningar, säger Bjørge Norman, och påpekar att när man känner viss stress gör det att vår uppmärksamhet aktiveras och vi blir mer alerta. En stressfri vardag är därför inte nödvändigtvis ett mål.

När stress blir farligt

Problemet är att vår stressmekanism utvecklades långt innan det fanns bilar, mobiltelefoner, fredagsmöten och modern tidspress. Även om få av dagens stressfaktorer är livshotande reagerar vår kropp på samma sätt som när vi var tvungna att fly från farliga djur för 10 000 år sedan.

– Som människor finns det mycket vi måste klara av i vår vardag, som vi kan tycka är hotfullt eller som vi inte riktigt behärskar, säger Bjørge Norman. Vi kan till exempel bli stressade vid tanken på att bli av med jobbet eller bli sjuka och inte ha tillräckligt med pengar för att betala räkningarna.

Att känna att man inte behärskar uppgifterna på jobbet kan stressa oss mycket. En annan återkommande faktor är när kraven på jobbet inte går att förena med privatlivet, när chefen och kollegorna vill att du ska vara på jobbet, medan familjen vill att du är hemma mer.

När du lever med hög stress under en längre tid övergår stressen från att vara något positivt och livräddande till att bli belastande för oss. Till slut blir vi utmattade och kan då uppleva olika stressymptom.

En av utmaningarna med hög stress under en längre tid är att det faktiskt kan få oss att säga ja när vi borde säga nej. Vid mycket stress känner vi ofta att vi inte räcker till och inte får gjort det vi borde, vilket ger oss dåligt samvete. 

Därför tar vi på oss ännu fler arbetsuppgifter, vilket ökar stressnivån ännu mer. Även om det kan tyckas helt ologiskt sett utifrån kan obehaget över att inte räcka till göra att vi anstränger oss ännu mer.

Så hanterar du stress på ett bra sätt

Den största stressfaktorn kan faktiskt vara du själv – så hur hanterar man stress på ett bra sätt? Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns något facit för vad som stressar oss. – Stress är individuellt och alla har olika trösklar för vad vi klarar, säger Bjørge Norman. Det kan handla om faktorer som har med personligheten att göra, med tidigare livserfarenheter eller vad vi håller på med just nu.

Vi kan inte heller skilja mellan oron för ett yttre hot och tankar och känslor som väcker oro. Vår unika uppfattning om världen kan därför vara både en styrka och en svaghet när vi ska hantera stress på jobbet. Som människor tolkar vi ständigt alla intryck vi får. Detta ger också utrymme för feltolkningar, särskilt om du har haft en ökad stressbelastning under längre tid.

– Ett bra tips är därför att vara mer medveten om sina egna tankar, säger Bjørge Norman. Frågor man kan ställa sig är:

  • Vilka tankar går genom mitt huvud när jag bedömer situationen?

  • Kan jag bedöma det som händer på ett annat sätt?

Var generös mot dig själv

Ett av de viktigaste råden Bjørge-Norman ger är att vara mer generös mot sig själv.

– Jag menar att alla människor vill kunna hantera sin tillvaro. Vi vill prestera så bra som möjligt på de arenor där vi befinner oss och det är ofta så att vi ställer ganska höga krav på oss själva. Men vi måste också ta oss tid att ta hand om oss själva.

Vill du lära dig mer om vad du gör när stressen tar över? I det här fallet ger vi dig användbara tips om hur du hanterar stress.

3 bra tips för att hantera stress på arbetsplatsen

Vi gör allt för att undvika negativ stress, både i arbetslivet och privat. Men vad gör man när stressen tar över? Här får du tre bra tips för att hantera stress.

1. Arbeta med att minska själva stressbelastningen.

Be att få tala med din närmaste chef om du behöver förtydliga roller eller om du behöver en tydlig definition av dina arbetsuppgifter. Kanske är det också bra att få hjälp att prioritera arbetsuppgifter eller så vill du ha lite noggrannare uppföljning.

Att tänka igenom vad du faktiskt behöver från din chef och sedan informera chefen om detta är ett viktigt steg för att få hjälp. Vissa behöver stöd, positiv förstärkning och beröm, medan andra behöver kritiska synpunkter och att chefen spelar ”djävulens advokat”.

Din chef kanske inte vet hur du upplever din arbetsbelastning. Om du tydligt säger ifrån blir det lättare att göra något åt det. De flesta chefer är beredda att anpassa och justera arbetsuppgifter när en medarbetare säger att de har för stor press. Men det är inte alltid medarbetaren ger tydliga besked och det kan bero på flera saker. Vi kan känna stolthet, vill vara perfekta eller känner osäkerhet. Ett bra råd till chefer är därför att de är tydliga med att de vill ha sådan information, så att tröskeln blir lägre för medarbetarna.

2. Hitta ventiler som gör att du klarar belastningen.

Vet du vad som är viktigt för att du ska ha marginaler? De flesta klarar större belastning om de också prioriterar det som ger dem marginaler. Det kan vara regelbunden fysisk aktivitet och att umgås med människor du känner ger dig positiva upplevelser. Det kan vara roligt att hitta ventiler, framför allt när du inser att små åtgärder kan få effekt.

Pauser är ett område som oftare lyfts fram som viktigt och som många har tagit alldeles för lätt på. Ny forskning visar att regelbundna pauser som innebär fysisk rörelse (att du faktiskt reser dig upp från din plats), social kontakt, kontakt med naturen och bara att titta på ett träd kan verka avstressande.

Hur effektiv pausen blir beror på om du kan tänka på eller prata om något annat än jobbet och de uppgifter du har. Målet med en paus är att du övergår till ett annat tillstånd än det du befinner dig i när du arbetar.

3. Prova olika avslappningstekniker

Allt fler ägnar sig åt meditation och mindfulness. Enklare avslappnings- och andningsövningar kan också bidra till att skapa ett inre lugn. Kärnan i teknikerna är att ändra kroppens tillstånd, om än bara så lite.

Tänk också på att humor och avdramatisering motverkar stress. Skratt i sig skapar mycket positiva reaktioner i kroppen. Humor avdramatiserar och kan hjälpa till att ta udden av olika stressituationer. Ofta krävs det inte så mycket. 


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer