Till huvudinnehållet
Det är dyrt att sova dåligt

Det är dyrt att sova dåligt

Mer än hälften av arbetstagarna har svårt att sova. Det får stora konsekvenser, både för arbetsplatsen och för medarbetarna.

Person i säng i mörk rum.

Lena Drange Nesland är sömn- och sjukfrånvaroexpert hos Avonova och betonar att klokt ledarskap tar in sömn som en del av det systematiska arbetet.

Vi blir sjuka av att inte sova

Sömn- och sjukfrånvaroexperten Lena Drange Nesland menar att företag har mycket att vinna på att arbeta mer systematiskt med sömn. Hur vi sover säger nämligen en hel del om hur bra vi fungerar på jobbet. För lite eller för dålig sömn kan leda till försämrad koncentration, humörsvängningar och minnesproblem.

Flera studier tyder också på att det finns en koppling mellan sömnproblem och smärta i kroppen. När man har sovit dåligt känner man alltså mer smärta.

Sömn gör också mycket för den mentala hälsan. I en tidigare studie undersökte forskare från NTNU, Folkehelseinstituttet och University of Pennsylvania ångestnivåerna hos personer som har problem med sömnlöshet. Det visade sig att ångestnivåerna var betydligt högre hos de cirka 8 000 tillfrågade som led av insomnia jämfört med kontrollgruppen. 

Chefer bör överväga hjälp-till-sömnhjälp

Lena Drange Nesland menar att sömn absolut hör hemma i det systematiska arbetet. Dålig sömn kan leda till försämrad arbetshälsa, minskad produktivitet och ökad risk att göra misstag. Sömnapné och sömnproblem har också kopplats till arbetsolyckor och trafikolyckor och kan leda till högre sjukfrånvaro.

Det finns många orsaker till dålig sömn och en del av dem har sin orsak i privatlivet. – Men ofta kan utlösande faktorer för dålig sömn och ökad sjukfrånvaro bero på utmaningar på arbetsplatsen, säger Drange Nesland. Därför är det viktigt att chefer kartlägger om det finns utlösande faktorer i arbetsmiljön eller i organisationen som bidrar till att skapa eller förvärra sömnproblem. 

Det kan därför löna sig att undersöka vad medarbetarna har problem med och kartlägga varje medarbetares arbetsförmåga.

Lena Drange Nesland menar att vi har mycket att vinna på att göra en bredare kartläggning av medarbetarnas arbetsförmåga än vad man traditionellt gör. Hon har hållit sömnkurser på många företag och har fått oerhört bra respons på att göra sömn till en del av riskarbetet.

För att lösa många av dagens jobbutmaningar är det bra att se medarbetaren i ett 24-timmarsperspektiv. Orsaken till sömnlösa nätter kan bero lika mycket på arbetet och privatlivet.

Arbetsgivaren behöver inte nödvändigtvis vidta olika typer av anpassningar, utan bör hellre bidra till att hitta orsakerna till sömnproblemen. På så sätt kan medarbetaren själv ta itu med utmaningarna. Goda råd och medvetenhet kan hjälpa många medarbetare att ta itu med sina egna sömnproblem, med gott resultat.

Säkerställ bra kanaler för feedback

Ibland kan det vara svårt för en chef att gå till botten med sömnproblem som är relaterade till utmaningar på arbetsplatsen. Många medarbetare undviker att rapportera förhållanden i arbetsmiljön som påverkar nattsömnen av oro för att det kan få negativa konsekvenser för arbetet i vardagen och den fortsatta karriären. 

Det är därför lämpligt att ta in en neutral tredje part, som medarbetarna kan anförtro sig åt i konfidentiella samtal. Denna partner fungerar som en avlastning för både chefen och medarbetaren, framför allt i fall där det finns misstanke om problem i den psykosociala arbetsmiljön.

En annan fördel med att ta in expertkompetens utifrån är att vi har lång erfarenhet av den här typen av utmaningar. Det är därför lättare att både fånga upp varningssignalerna och att föreslå åtgärder som kan förbättra situationen. – Och enkla åtgärder kan faktiskt göra stor skillnad, säger Lena Drange Nesland.

Lena Drange Neslands tips för att sova bättre:

  • Problematisera inte. Ha en positiv inställning till din sömn, låt den inte bli en fiende.

  • Motionera. Regelbunden motion bidrar till god sömn. Men försök att undvika träning upp till 2 timmar innan du går och lägger dig.

  • Sov inte middag för länge. Undvik att sova under dagen. En middagslur kan vara kontraproduktiv och bör i alla händelser inte vara längre än 20 minuter.

  • Stabil dygnsrytm. Gå upp vid samma tidpunkt varje dag. Också på helgerna.

  • Tillräckligt med ljus på morgonen. Helst 30 minuters dagsljus varje dag 2 timmar efter att du vaknat.

  • Lite ljus på kvällen. Undvik dator och mobil vid sängen då det aktiverar hjärnan och det blå ljuset från skärmarna kan vara negativt för sömnen.

  • Undvik koffein. Undvik kaffe och andra koffeinhaltiga drycker efter kl 17.

  • Lös problem på eftermiddagen, inte natten. Ägna en timme under eftermiddagen eller den tidiga kvällen åt problem, om du har många tankar i huvudet.

  • Bada dig sömnig. Ta ett varmt bad ett par timmar före sänggåendet.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer