Till huvudinnehållet
Så blir du bra på självledarskap

Så blir du bra på självledarskap

Hemmakontor och hybridlösningar är framtiden för många arbetsplatser. Det innebär också mer fokus självledarskap. Men alla har inte rätt förutsättningar för att leda sig själva på ett bra sätt utan hjälp och stöd. Vad gör du då?

Kvinna som sitter ensam vid arbetsbordet hemma på kvällen och jobbar.

Självledarskap är inte något nytt begrepp. Det har faktiskt varit ett eget forskningsområde i drygt 30 år. Men under de senaste åren har många upplevt fördelarna med att kunna leda sig själva. Särskilt under coronapandemin.

Men självledarskap på hemmakontoret är inte något positivt för alla. Alla medarbetare har inte den kunskap eller de förutsättningar som krävs för att leda sig själv i arbetslivet – men det är något som alla kan klara med rätt utbildning.

Vad innebär egentligen självledarskap?

Självledarskap handlar om att styra sig själv mot ett mål. En enkel definition av begreppet är:

Förmågan att leda och motivera sig själv för att uppnå önskade mål.

I grunden är det alltså förmågan att ta kontroll över sitt eget beteende, att vägleda sig själv i syfte att uppnå ett mål. Det innebär bland annat att du hittar en balans mellan olika prioriteringar och hanterar dina egna mentala färdigheter.

Men självledarskap är inte något som medarbetaren ensam ansvarar för. Faktum är att det kräver mycket samarbete med andra. Det hör ihop med tillitsbaserat ledarskap och är ett samspel mellan medarbetaren och chefen. Om du ska lyckas leda dig själv måste du i samarbete med din chef ha tillit och komma överens om ansvar, ramvillkor, handlingsutrymme, dialog och förväntningar.

Genom att göra dessa förtydliganden kan du utvecklas på ett bättre sätt. Att leda sig själv handlar till stor del om att utforska det handlingsutrymme du har fått och engagera dig för att uppnå definierade mål. Genom tydliga mål är det lättare att göra bra val på egen hand.

Varför fokuserar vi på självledarskap?

Både medarbetare och chefer vill att man ska leda sig själv i större utsträckning i arbetslivet. Detta är delvis en följd av att de flesta medarbetare i allt högre grad vill betraktas som en unik individ.

Man vill använda sin kompetens på meningsfullt arbete, inte fungera som chefens beställningstjänst. Detta är en förändring som vi har sett i arbetslivet under de senaste åren, och särskilt bland yngre arbetstagare.  

Många fördelar med självledarskap

Självledarskap har flera olika fördelar. De gynnar både medarbetaren och företaget.

Forskning visar att självständighet bidrar till att öka motivationen, engagemanget och produktiviteten hos medarbetarna. Dessutom upplever många mindre stress när de har mer tillit och större frihet.

Medarbetare som tränar på självledarskap kan också uppnå bättre resultat. Det är också en fördel för företaget.

Knäck koden för självledarskap

De här fördelarna gäller dock bara de medarbetare som har goda förutsättningar att leda sig själva. De måste helt enkelt ha tillräckliga färdigheter i att arbeta självständigt.

Är du en av dem som inte har fullständig kontroll när du leder dig själv? Då har vi 4 råd till dig. Om du följer de här råden kommer du snabbt att utvecklas och bli bättre på att leda dig själv.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer