Så kan du hantera stark oro för Coronaviruset

17 mar 2020
Många följer utvecklingen och känner helt naturligt en stark oro för det nya Coronaviruset, Covid-19. Det är fortfarande mycket som är okänt, det kommer nya uppgifter varje dag och osäkerheten kring hur smittsamt och hur farligt viruset egentligen är ökar rädslan. För vissa kan oron bli extra svår att hantera.

Oro i sig är inte farligt och kan i flera sammanhang hjälpa oss att undvika faror, såsom smittsamma virus. När oron däremot är mer eller mindre konstant och rör osannolika konsekvenser, kan den ställa till det för oss och vara smittsam, precis som virus. Oron kan göra oss upptagna med att ständigt söka ny information om Corona som ett sätt att stilla oron för stunden. Risken med det är att vi tar till oss tvetydig och felaktig information som vi sedan agerar på och sprider vidare.

robert_persson_asplund_avonova_företagshälsa.jpg

Avonovas chefspsykolog, Robert Persson Asplund berättar hur du hanterar oron kring coronaviruset.

Oro kan också leda till skuldbeläggande av smittade. Här är det särskilt viktigt att vi är medvetna och ingriper och lugnar ner om det inträffar så att det inte leder till kränkningar eller andra oegentligheter på eller utanför arbetsplatsen.

Vad kan du göra för att hantera stark oro kring Corona?

  1. Följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer angående hygien och begränsning av smitta
  2. Begränsa din informationshämtning om Corona till några få korta tillfällen per dag.
  3. Tänk på att inte sprida rykten eller felaktig information
  4. Upprätthåll vardagliga rutiner, såsom regelbundet ätande, motion, sömn och sociala kontakter. Sömn är särskilt viktigt för din motståndskraft mot virusinfektioner
  5. Påminn dig själv om att det är fullt begripligt att man blir orolig i en sådan här särskild situation som påverkar hela samhället
  6. Om oron blir problematisk och ställer till det för dig i din vardag, kontakta företagshälsovården för vidare stöd och rådgivning