Till huvudinnehållet
Våga agera tidigt – och ta hjälp i rehabiliteringsprocessen

Våga agera tidigt – och ta hjälp i rehabiliteringsprocessen

Att våga agera redan på tidiga signaler på ohälsa kan göra stor skillnad. I ett hälsosamtal kan chefen stämma av hur medarbetaren faktiskt mår.

To personer på träningspass i Oslo.

Jobba proaktivt med rehab

Medarbetaren som har haft lite mer korttidssjukfrånvaro än vanligt och som t ex klagar på besvär i ryggen. En tät dialog mellan chef och medarbetare är grundläggande och nödvändig för en fungerande rehabilitering, säger Gunlög Börjesson, rehabkoordinator på Avonova.

Gunlög Börjesson arbetar som företagssköterska och rehabkoordinator på Avonova Hälsa i Falköping. En viktig del i Avonovas arbete är att hjälpa människor tillbaka från sjukfrånvaro, både korttids- och långtidsfrånvaro. En betydande del i det arbetet är rehabkoordinering, vilket innebär att en expert hos Avonova håller ihop hela rehabiliteringsprocessen och kan vara ett stöd för både arbetsgivare och de anställda.

Hälsoanalys/Personalvårdsrond kan vara ett bra verktyg för arbetsgivaren. Här ser man över hur företaget mår och hur sjukfrånvaron ser ut. Detta är en grund för fortsatt arbete tillsammans med Företagshälsovården. 

Vid ett hälsosamtal med företagshälsovården tittar man på medarbetarens sjukdomshistorik och bakgrund. Vad kan besvären eller sjukfrånvaron bero på? Hur ser helhetsbilden ut? Återkommande historik. Utifrån informationen identifieras hur behovet av rehabilitering ser ut och en handlingsplan tas fram.

-Ofta har chefen ett eget samtal med den medarbetare som till exempel haft ökad korttidssjukfrånvaro. Sjukfrånvaron kan bero på många olika saker; migrän, förkylning, dålig sömn eller annan ohälsa. När samtalet är genomfört kan nästa steg bli ett hälsosamtal med företagshälsovården, och det är då vi som rehabkoordinatorer kopplas in, säger Gunlög.

I samtalen fungerar jag som en oberoende part. Jag kan hjälpa till att ställa frågor och ge förslag, och vara ett stöd för både arbetsgivaren och medarbetaren, säger Gunlög och fortsätter:

-Det är ofta rehabkoordinatorn som håller ihop hela processen. Utifrån de mål och aktiviteter som man kommer fram till vid hälsosamtalet, kan jag hjälpa till i den fortsatta processen. Det kan handla om att hjälpa medarbetaren att boka läkarbesök, få tillgång till sjukgymnastik eller att få ta prover.

Uppföljning en viktig del i rehabiliteringen

Att följa upp på rehabiliteringen och hur den fungerar, om den ligger på rätt nivå, bör utökas eller minska, är en viktig del i arbetet. - Hos företagshälsovården finns allt under ett tak – läkare, beteendevetare, sjukgymnaster/ergonomer med mera. Det gör det möjlighet att komma med en bredare bedömning och ge förslag på fortsatt handlingsplan om det behövs, säger Gunlög. Det är även möjligt att skicka remiss vidare till öppenvården/vårdcentral om det är det som behövs. Företagshälsovården arbetar på uppdrag av arbetsgivaren.

Oavsett rutiner och riktlinjer – samtalen behövs

Att tidigt identifiera signaler på ohälsa är en framgångsfaktor för en lyckad rehabilitering. Samtidigt har många under lång tid uppmanats att arbeta hemma redan vid lindriga symtom, vilket kan göra det svårare för chefer att förstå de bakomliggande orsakerna till sjukfrånvaro. Därför är en tät dialog mellan chef och medarbetare grundläggande och nödvändigt, säger Gunlög:

- Om chefen bjuder in till samtalet och har en öppen dialog med medarbetaren, kan de tillsammans komma fram till vad som är den egentliga orsaken till sjukfrånvaron. Efter det kan sedan företagshälsovården och en rehabkoordinator kopplas in.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer