Till huvudinnehållet
5 tips på hur du kan förebygga och hantera psykisk ohälsa

5 tips på hur du kan förebygga och hantera psykisk ohälsa

Vi går alla igenom perioder där vi upplever mer stress, oro eller nedstämdhet. Perioder som kan övergå i psykisk ohälsa och få konsekvenser både privat och på arbetet. Här ger vi dig nycklar för att rusta dig när du inte mår bra.

Person i säng i mörk rum.

Så påverkar den psykiska ohälsan arbetet 

Den psykiska ohälsan påverkar inte bara individen privat utan också arbetssituationen. Vanliga konsekvenser av psykiska ohälsa är att den som mår dåligt ställer sig utanför sociala situationer på arbetsplatsen som luncher och andra aktiviteter där man knyter band och skapar sammanhållning. Det kan vara svårt att utföra vissa arbetsuppgifter. Ofta har den som mår dåligt svårare att vara fokuserad, blir lättare trött eller irriterad, vilket försvårar samarbete med kollegor.

Psykisk ohälsa beror på flera orsaker och ofta på en kombination av händelser eller situationer både arbetet och i privatlivet. Stress på grund av en familjesituation som inte fungerar, en förlust av en närstående, sjukdom och eller en konflikt i arbetet eller en pressad arbetssituation är vanliga riskfaktorer för att drabbas av psykisk ohälsa.

Ofta är det summan av flera riskfaktorer vid en viss tidpunkt som påverkar hur vi mår. Detta kan leda till psykisk ohälsa i form av oro, grubblande, sömnsvårigheter, stress till panikattacker eller depression. Men när vi har som störst behov av stöd för att hjälpa oss själva kan vara svårast att be om hjälp från en kollega, chef eller anhörig. Därför är det viktigt att använda olika verktyg för att tidigt fånga upp tecken på psykisk ohälsa. 

Vad kan du göra om du mår dåligt psykiskt? 

Hur psykisk ohälsa tar sig uttryck är naturligtvis väldigt individuellt. Även anledningen till psykisk ohälsa är också den individuell. Men för att stärka dig i perioder kan du tänka på de här tipsen:

  1. Om du oroar dig för saker som har hänt eller du tror ska hända: Fundera över vad du kan påverka. Fråga dig själv vilka problem i din vardag du faktiskt kan påverka och fokusera på dem.

  2. Om allt känns tomt och mörkt: Hitta tre saker varje dag som du är tacksam för. Skriv ner dessa tills du har en samling av saker som är positiva i ditt liv.

  3. Om du känner dig isolerad: Spendera tid med de personer du trivs och är trygg med, oavsett om det är vänner, familj, kollegor eller någon helt annan. Om du har en hobby eller intresse så kanske det finns en förening för likasinnade.

  4. Om du känner att du är hemma för mycket: Håll dig aktiv - fysisk aktivitet rensar hjärnan och reducerar stresshormoner. Men tänk på att du behöver varva ner innan du sover.

  5. Om du känner bitterhet inför din situation: Lär dig att "släppa taget". Tidsperspektiv och hopp är viktigt. Saker blir vanligtvis bättre med tiden.

Vi går alla igenom perioder då vi inte mår bra. Livet bjuder på motgångar och vi hanterar dem på olika sätt beroende på våra erfarenheter.

Sök stöd

Vi önskar dig lycka till och vet att det inte alltid är lätt att ta sådana råd. Men vårt viktigaste råd är att söka stöd från andra om du har turen att ha någon runt dig som du tycker är bra att prata med. Dessutom kommer det alltid att vara så att det ibland är nödvändigt att söka professionell hjälp. Om du inte vet vart du ska gå ska din läkare ha en bra översikt över möjliga hjälperbjudanden. 

Är du som chef intresserad av att veta hur vi inom företagshälsan kan underlätta goda, psykosociala arbetsmiljöer eller hjälpa dina enskilda anställda som kämpar? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Världsdagen för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa hålls varje år den 10 oktober över hela världen. Syftet är att öka medvetenheten kring mental ohälsa, mobilisera stöd för alla som kämpar och göra det mer acceptabelt att prata om ämnet.  

Läs mer här

Prata med din chef 

Om du mår dåligt och du känner att det påverkar ditt arbete eller relationerna på din arbetsplats, prata med din chef, kollegor eller HR. Beroende på vad du och din chef har för relation kan det kännas mer eller mindre rätt. Fråga dig själv: Vad får det för konsekvenser om jag berättar och vad får det för konsekvenser om jag INTE berättar? Tänk igenom innan vad din chef behöver veta och vad du är bekväm med att berätta. Chefen kan också hjälpa dig att komma i kontakt med er företagshälsa för psykologstöd. Företagshälsan kan också kartlägga eventuella riskfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön och genomföra åtgärder som förbättrar arbetsmiljön i hela organisationen.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer