Till huvudinnehållet
Det här stressar oss mest på jobbet

Det här stressar oss mest på jobbet

Undersökningar visar att det ofta är samma saker som stressar oss år efter år. Ta en titt på de sex vanligaste triggerfaktorerna för stress på jobbet och hur du kan hantera dem.

Person på hemmakontoret med ryggsmärtor.

Är stress arbetsgivarens ansvar?

Har arbetsgivaren ansvaret för att skapa en stressfri vardag för sina medarbetare? Och är det ens möjligt? Det är förmodligen svårt att eliminera alla källor till stress i dagens samhälle. Stress är också individuellt, och både vår personlighet och våra erfarenheter avgör hur stressade vi blir.

Där vissa ser en utmaning, ser andra en fara. Vi kan också göra mycket för att hantera vår upplevelse av stress. – Hur vi tänker kan både minska stressen och skapa stress, säger psykologen Inga Karoline Norman i artikeln Så hanterar du stress på jobbet.

Men även om stress är något individuellt har arbetsgivaren ändå ansvaret för att erbjuda en hälsosam och säker arbetsmiljö för sina anställda – enligt arbetsmiljölagen.

Tidspress och resursbrist är viktiga utlösande faktorer för stress

En återkommande orsak till stress bland arbetstagare är upplevelsen av att ha alldeles för många arbetsuppgifter, men alldeles för lite tid att utföra dem.

När tidspressen upplevs som betungande, inte minst under en längre period, påverkar det vår produktivitet. Fokus och förmågan att prioritera försämras och engagemanget för jobbet minskar. Vår hälsa försämras också. Vi sover sämre, prioriterar bort social samvaro och fysisk aktivitet och drabbas av muskel- och skelettproblem samt huvudvärk. Ofta slutar det med sjukfrånvaro eller att man slutar.

För företag är resultatet av belastande tidspress en stor utmaning, eftersom det har en negativ inverkan på arbetsmiljö, produktion, kundnöjdhet och lönsamhet.

Mindre att göra är inte nödvändigtvis lösningen

Många kanske tror att den uppenbara vägen ut ur tidspressproblemet är färre uppgifter eller mindre tid, men organisationspsykologen Birgit Sørnes från Avonova varnar för att dra förhastade slutsatser. 

Forskning visar att utmaningar kopplade till arbetspress ofta kan lösas på ett bättre sätt om man ger medarbetarna resurser att hantera det, istället för att fokusera på att minska pressen. Sørnes påpekar att resurser i det här sammanhanget till exempel kan vara att man har en samtalspartner i form av en erfaren kollega, välorganiserade arbetsprocesser och en tydlig definition av arbetsuppgiften.

Smart riskbedömning kan minska tidspressen

Chefer är ofta övertygade om att de har skapat förutsättningar för engagemang bland sina medarbetare. Men de anställda var inte alltid överens.

Kristin Dille är organisationspsykolog på Avonova. Hon tror att det är ett resultat av att många verksamheter inte arbetar tillräckligt systematiskt med arbetsmiljön.

Ställ krav och minska medarbetarnas stressnivå

Kanske just för att undvika stress är många chefer också rädda för att ställa för stora krav på sina medarbetare. Ny forskning visar att det här kan vara fel strategi.

Det visar sig att de flesta medarbetare faktiskt presterar bättre med tydliga krav än utan. Det finns ett tydligt samband mellan att ställas inför positiva utmaningar på jobbet och engagemang och arbetsglädje.

Samtidigt är det avgörande att de krav som ställs är rimliga och att medarbetarna ges resurser som tydliga roller, möjlighet att påverka hur arbetsuppgifterna ska utföras, kompetens och socialt stöd.

Kristin Dille påpekar att ett av de dilemman som mellanchefer beskriver handlar om att hitta en balans mellan de krav som man ställer på den enskilde medarbetaren och samtidigt se till att man har tillräckliga resurser att erbjuda, så att personen upplever kravet som engagerande och inte som negativa krav som leder till stress och utmattning.

Förändringar och nedskärningar skapar osäkerhet

Det är svårt att undvika förändringar i dagens arbetsliv. Något som många chefer inte räknar med är hur mycket stress detta skapar hos medarbetarna. För många av arbetstagarna är förändringar något av det mest utmanande de måste hantera på jobbet Många oroar sig även för nedskärningar.

Undersökningar visar att mer än hälften av medarbetarna var missnöjda med hur ledningen hanterar förändringar. Jan Norman Bjørkmo, organisationspsykolog hos Avonova, är inte förvånad.

Utnyttja mellanchefens expertis

Bjørkmo menar att nyckeln till framgång vid förändringsprocesser är att göra mellancheferna delaktiga. De kan fungera som en viktig signalgivare (och premissgivare) för högsta ledningen. De har en bättre bild av vad som är realistiskt att uppnå inom den avsatta tiden än vad högsta ledningen har.

Förändring hotar vår identitet

Många missar att identitet på arbetsplatsen ger medarbetarna trygghet och stabilitet. Man vet vilken roll och vilka uppgifter man har. Men allt detta sätts under press vid förändringar. Det kan vara både skrämmande och obehagligt, säger Ruth Eva Gagliardi, organisationspsykolog hos Avonova.

Därför är det viktigt att skapa en kultur där man ger stöd för tillit och trygghet och ger utrymme för att det under en period kan uppstå försämrad kompetens och att det kan ta längre tid än man tror att få förändringsprocesserna på plats.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer