Till huvudinnehållet
Prehab och rehab - teamarbete när det är som bäst!

Prehab och rehab - teamarbete när det är som bäst!

På Avonovas hälsocenter i Ulricehamn arbetar ett gäng som, visa av erfarenhet, har hittat ett arbetssätt som gynnar både kunden och dem själva.

Teamet i Ulricehamn består av Alexa Petras, Maja Ivarsson, Lina Johnson och Camilla Josefsson.

Camilla Josefsson (företagssköterska med spetskompetens i rehabkoordinering) har sedan länge insett värdet av att samarbeta utifrån en bra process. Under hennes 15 år på Avonova har fokuset skiftat från efterhjälpande till främjande/förebyggande. Camilla ser positivt på utvecklingen mot ett mer proaktivt och preventivt arbete även när det gäller rehab, så kallad ”prehab”.

Fördelar med teamarbete

När jag ber henne berätta om hennes och kollegornas teamarbete lyser hon upp och säger att fördelarna med att arbeta i team är många. ”Det finns så mycket prestigelös kompetens som ger oss alla ett kunskapslyft, men den kanske viktigaste fördelen är att teamets yrkeskategorier bidrar med sina olika perspektiv. Det ger kunden en nyanserad och proffsig analys med träffsäkra rekommendationer”.

Teamet består av följande yrkeskategorier; företagsläkare, psykoterapeut, fysioterapeut och företagssköterska/rehabkoordinator. De har en stående mötestid och eftersom de känner varandra väl och har en upparbetad rutin underlättas kommunikationen och flera frågor hinner avhandlas. En utmaning för dem alla är att tidböckerna ofta är fullbokade med kundmöten, men teamets kloka hälsocenterchef Åsa Björklund uppmanar dem att prioritera tiden för teamarbetet vars syfte är att ge kunden bästa tänkbara hjälp.

Enligt Camilla är den optimala starten att ha en gedigen uppdragsdialog med beställaren och därefter ta med sig informationen till teamet. Frågor som teamet ställer sig är - Hur ska vi tänka kring det här ärendet? Vem gör vad? Vilka insatser ger mest effekt för individ och kund?

För kunden blir vinsten stor. Teamet utgör en trygghet som, genom klarare analys och därmed mer genomtänkta förslag på adekvata insatser, ökar kvaliteten i hela arbetsmiljöarbetet. ” Det blir proffsigare helt enkelt” sammanfattar Camilla.

Effektivt samarbete mellan Nexans och Avonova

Nexans Sweden AB är en kund som, tillsammans med Avonova, arbetar med ”prehab” och hållbar hälsa. Stina Malmfelt, HR, beskriver samarbetet så här – ”I våra interna rutiner, för förebyggande sjukfrånvaro, fyller Avonova en viktig roll. Med hjälp av företagssköterska, ergonom och övriga yrkesroller på Avonova får våra chefer regelbundet en samtalspartner att lyfta sina frågor och eventuella orosmoln med kopplat till medarbetarna i deras team. Våra chefer känner sig stärkta i att ta upp de olika hälsorelaterade frågorna som behövs för att kunna motverka ohälsa och får stöd i att tidigt lyfta dessa frågor med sina medarbetare”.

Två ur teamet, Camilla och Lina (fysioterapeut), har veckovis företagsmottagning på plats hos Nexans och kan på så sätt lättare fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Tjänsten Hälsoanalys genomförs två gånger per år tillsammans med cheferna. Med de medarbetare som har sex frånvarotillfällen, under en 12-månadersperiod, genomför Camilla ett Hälsosamtal som följs av ett flerpartsmöte. Vid behov tas ärendena till teamet för vidare diskussion om val av insats och upplägg.

Jag frågar hur fysioterapeut Lina anser att kunden bör arbeta med tidiga signaler? ”Det bästa är förstås att fånga dem som bara har lite besvär så att man kan sätta in insatser i tid. Företagsmottagningen möjliggör detta. Medarbetare kan till exempel titta in och be om tips på övningar eller be mig kika på ergonomin vid arbetsplatsen. Generellt kan det vara svårt att motivera arbetsgivaren att göra insatser om medarbetaren är ”frisk” och arbetar”. Lina säger dock att medvetenheten om tidiga insatser ständigt ökar och hon hoppas att fler kunder följer i Nexans spår gällande arbetsmiljöarbetet.

Företagshälsovårdens möjligheter

Lina Johnson (fysioterapeut) och Alexa Petras (företagsläkare) tycker också att det är fantastiskt att arbeta i team. När Lina hade anställning på sjukhuset fick hon inte ens gå in i samma rum som läkaren. Inom företagshälsovården finns ingen hierarki, vilket är befriande och kunskapsfrämjande för alla. Båda två säger att den största behållningen med teamet är tryggheten. Det finns alltid stöd när ett ärende visar sig vara något annat än de först trodde.

Lina beskriver ett påhittat case där en medarbetare kommer till henne på grund av smärtor i muskler och leder. Hon inser snart att det inte bara är somatiska problem som behöver tas omhand då individen även kämpar med psykisk ohälsa. På det kommande team-mötet berättar Lina om medarbetaren för sina kollegor. Camilla tar då, med chefens godkännande, sig an ärendet och påbörjar en rehabprocess. Hon bokar in tid hos Alexa och Maja. Därefter träffas delar av teamet, inklusive chef och medarbetare, i ett flerpartsmöte för att göra en plan framåt. Medarbetarens bekymmer, fysiska och psykiska, tas nu på allvar vilket känns bra för hela teamet.

Alexa ser en oerhörd tidsvinst med det här arbetssättet. ”Det kan handla om månader av minskad sjukskrivningstid och ibland går det att undvika sjukskrivning helt tack vare teaminsatsen. Det är en win-win helt enkelt”. Alexas bästa råd till arbetsgivaren är att påbörja processen med arbetsanpassning i tid. På så sätt går det ofta att undvika ohälsa och sjukskrivning.

Maja Ivarsson (psykoterapeut) tycker att arbetsgruppen är den bästa hon varit en del av. Även hon upplever att det är en trygghet att ha teamet att fråga om exempelvis medicinska frågor eller arbetsanpassningar. ”Genom team-arbetet blir processen mer effektiv vilket gynnar hälsan hos medarbetaren samtidigt som det sparar tid och pengar för beställare, medarbetare och oss själva. Kunderna får vad de behöver, men inte nödvändigtvis vad de först beställer”.

Maja och Alexa, som tidigare arbetat inom primärvården, ser stora fördelar med företagshälsovården och säger ”Tidigare fick vi endast arbeta med symptomen. Här kan vi arbeta parallellt med olika spår. Människan består ju inte av en kropp och en själ utan är en helhet som behöver tas om hand på ett helhetligt vis. Teamet möjliggör ett sådant synsätt och omhändertagande vilket är givande både för oss och medarbetaren”.

Tidiga insatser för hållbar hälsa

Företagsmottagning, vilket betyder att Avonova finns på plats ute hos kunden. Det kan gälla vilken yrkeskategori som helst, men vanligast är en mottagning för företagssköterska/rehabkoordinator och/eller fysioterapeut.

Hälsoanalys är ett strukturellt stöd för chef i hanteringen av prehab (förebyggande rehab) och rehab. En företagssköterska/rehabkoordinator sätter sig tillsammans med chef och går igenom alla rehabärenden som finns. För vissa medarbetare tas en handlingsplan fram. Målet är att minimera den totala sjukfrånvaron genom att sätta in rätt insatser i rätt tid.

Hälsosamtal: Finns det frågetecken kring hälsoläget hos en medarbetare bokar vi in ett Hälsosamtal där vi djupdyker i arbetsmiljö- och livsstilsfrågor. Det kan handla om utanförskap, beroendeproblematik, sömnproblem, migrän, stress, värk osv. Vid behov och överenskommelse tas blodprover enligt läkarordination.

Hälsoplattformen med AI är ett stort stöd i hanteringen av sjukfrånvaro och all den administration som följer. Tillsammans med tjänsterna Hälsoanalys och Hälsosamtal utgör den ett värdefullt fundament i det förebyggande- och efterhjälpande rehabarbetet. Hälsoplattformen med AI hjälper er också att identifiera de medarbetare som uppvisar tidiga signaler på ohälsa.

FAR (Fysisk Aktivitet på Recept): Hälsan förbättras av regelbunden motion och ibland kan fysisk aktivitet till och med ersätta läkemedelsbehandling. FaR kan vara det stöd man behöver för att komma igång. Exempel på aktiviteter kan vara; promenad, simning, styrketräning med mera. FaR kan skrivas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal såsom företagssköterska, fysioterapeut, psykolog eller läkare.

Karriärväxling: Det finns olika anledningar till behovet av våra Karriärväxlings-tjänster. Det kan handla om en överenskommelse mellan arbetsgivare och medarbetare eller om en uppsägning på grund av arbetsbrist. Det finns också olika typer av ohälsa som kräver en förändring av sysselsättning. Individen har ofta varit i en lång rehabprocess och behöver hjälp att komma vidare. Karriärväxling kan vara ett fullgott alternativ till arbetsförmågebedömning.

Viktigt att komma ihåg – Karriärväxling kan även vara en utmärkt insats vid tidiga signaler på ohälsa, brist på motivation osv. Vi på Avonova kan, genom vårt batteri av tjänster inom Karriärväxling, på ett unikt sätt hjälpa er. Unikt därför att all kompetens, som behövs för att lotsa medarbetaren vidare, finns under ett Avonova-tak. Tillsammans kan vi vända något som är jobbigt för alla parter och i stället skapa en win-win-lösning.

Vill du veta mer om hur Avonova kan hjälpa ditt företag med prehab och företagshälsovård? Kontakta oss idag för en konsultation!

Författare: Anna Richardsson, Skribent på Avonova


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer