Till huvudinnehållet
Sjuk- och friskanmälan

Sjuk- och friskanmälan

Avonovas sjuk- och friskanmälan är ett enkelt onlineverktyg där vi erbjuder både arbetsgivare och medarbetare stöd och rådgivning för allt ifrån sjukanmälan, till VAB och friskanmälan

  Få rådgivning

  Sjuk- och friskanmälan

  Verktyget för sjukanmälan finns till för att underlätta rehabiliteringsarbetet samt erbjuda en strukturerad och säker hantering av sjukfrånvaro på företaget. Detta ger också underlag för att kunna planera utifrån sjukfrånvarosituationen, sätta in rätt åtgärder och upptäcka tidiga signaler på ohälsa

  Sjuk- och friskanmälan skapar rutiner som gynnar både medarbetaren och chefer. Det förenklar även kontakten med den frånvarande medarbetaren genom att exempelvis kunna använda sig av påminnelser som skickas ut i realtid, samt ger tillgång till checklista på vad som ska göras under en sjukperiod med mera. Här synliggörs även de kostnader som kommer med sjukfrånvaron.

  Hur fungerar sjuk- och friskanmälan?

  Medarbetaren gör sin sjukanmälan dag 1 till arbetsgivaren genom att digitalt fylla i detta via webbplatsen. Anmälan kan ske när som helst på dygnet under årets alla dagar, men under kontorstid blir den frånvarande också uppringd av sjuksköterska. Detta för att erbjuda medicinsk rådgivning och sätta en preliminär dag för återgång i arbete.

  Vid sjukanmälan får närmaste chef eller den som berörs i verksamheten ett meddelande om detta omgående, och denne kan också kontakta medarbetaren direkt via sjuk- och friskportalen.

  Viktigt att notera här dock, är att medarbetaren ska följa arbetsgivarens rutin för frånvaro. I de allra flesta fall ska chef kontaktas av medarbetaren separat för sjukanmälan.

  Ändringar i sjuk- och friskanmälan

  Justering av vilken dag som medarbetaren beräknas återgå till arbete kan göras enkelt via samma verktyg. Vid dessa får närmaste chef också uppdaterad information om frånvaroperioden.

  Dagen före beräknad återgång i arbete kommer medarbetaren få en sms-påminnelse där sjukanmälan enkelt kan redigeras, eller istället friskanmälan kan ske. Friskanmälan görs även den via samma onlineverktyg.

  Hur ser processen för sjukanmälan ut?

  • Sjukdom, dag 3 – beroende på situation så kan en sjuksköterska ringa upp för att höra hur medarbetaren mår, påminna om att läkarintyg krävs från dag 8, samt ge fortsatt medicinsk rådgivning (gäller ej VAB). Statusförändringar meddelas till berörd inom verksamheten.

  • Sjukdom, dag 7 – ett påminnelsemail utgår till närmaste chef om att läkarintyg ska lämnas från dag 8, informationen skickas även till den anställde.

  • Sjukdom, dag 14 – ärendet överlämnas automatiskt till Försäkringskassan. Både medarbetaren och chef informeras via mejl eller sms.