Till huvudinnehållet
Avonovas guide till ett aktivitetsbaserat arbetssätt

Avonovas guide till ett aktivitetsbaserat arbetssätt

Dagens arbetsliv är i förändring, och även våra arbetsplatser ändrar karaktär. I dag rör sig många arbetsplatser mot att bli mer aktivitetsbaserade. Men vad är egentligen ett aktivitetsbaserat arbetssätt, och vad ska man tänka på innan man sätter igång?

Stolt anställd vid sitt skrivbord i ett aktivitetsbaserat kontor.

Det här är ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

I en aktivitetsbaserad arbetsmiljö är det vanligt att medarbetarna saknar en egen fast arbetsplats. Istället väljer man arbetsplats efter de uppgifter som ska utföras och vilka förutsättningar som finns för att utföra dem. Det kan i praktiken också innebära att man arbetar hemifrån. Vårt digitala och uppkopplade arbetsliv gör möjligt på ett helt annat sätt i dag. 

Sätt uppgiften i centrum

Det aktivitetsbaserade arbetssättet låter medarbetarna sätta uppgiften i centrum. Man kan sitta i närheten av de kollegor som man för tillfället behöver samarbeta med, när uppgiften är avklarad uppstår nya konstellationer, eller så sitter man själv, om det är det som den nya uppgiften kräver. 

Trots de stora möjligheterna finns det några saker att tänka på innan man sätter igång. 

Utmaningar vid ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

Naturligtvis ställer ett aktivitetsbaserat arbetssätt större krav på både medarbetare och ledare. Det egna ansvaret blir större och när arbetsgrupper ofta sitter mer spridda än tidigare. Chefen måste hitta en balansgång mellan att ha förtroende och kunna vara ett stöd. 

Aktivitetsbaserat ska främja kreativitet

Man ska också ha i åtanke att ett aktivitetsbaserat arbetssätt passar vissa typer av företag bättre än andra. Det aktivitetsbaserade arbetssättet ska främja samarbetet, kreativiteten och prestationen, inte vara ett hinder. 

Det finns också ergonomiska faktorer att ta hänsyn till. Hur skapar man till exempel en god kontorsergonomi när du ofta byter skrivbord, bildskärm och stol?

Företagshälsans roll vid ett aktivitetsbaserat arbetssätt 

Vid införandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt kan din företagshälsa vara ett viktigt stöd. Inom företagshälsan finns alla de kompetenser som krävs för att se till att förändringarna blir så positiva som möjligt ur arbetsmiljösynpunkt. 

Till exempel kan ni ta hjälp av en ergonom och/eller en psykolog och organisationskonsult för kartläggning och analys genom hela förberedelse-, genomförande- och utvärderingsprocessen. Detsamma gäller för utbildningsinsatser och stöd till chefer, arbetsgrupper och individer. 

Tips till dig som arbetar aktivitetsbaserat 

  • Tydliggöra för dig själv och andra när du är tillgänglig.

  • Begränsa den tid som du arbetar på distans eftersom den sociala kontakten med arbetskamrater kan vara nyttigt för kreativiteten och ditt välmående.

  • Planera din arbetsdag och skapa en struktur för olika typer av arbetsuppgifter, pauser mm. Uppskatta tidsåtgång för respektive aktivitet.

  • Planera in kontakter med din chef och även med arbetsplatsen om du arbetar på distans.

  • Ta lunch och fikapauser tillsammans med dina kollegor.

  • Behovet av pauser gäller även vid arbete utanför arbetsplatsen.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer