Till huvudinnehållet
Avonovas guide till kontorsergonomi

Avonovas guide till kontorsergonomi

Ergonomi är ett brett område som handlar om hur vi hanterar vårt arbete och dess miljö med utgångspunkt från kroppens förutsättningar.

Person på hemmakontoret med ryggsmärtor.

I takt med att det ställs allt högre krav på att vi ska orka prestera under ett långt arbetsliv, behöver vi också verktyg för att kunna bibehålla vår hälsa. Våra kroppar är gjorda för rörelse, men utvecklingen har gjort att vi tillbringar en stor del av vår tid sittandes.

Små förändringar minskar risken för ohälsa

Kroppen ska klara av fysisk påfrestning som till exempel långvarigt stillasittande och psykisk stress. Om vi är medvetna om riskerna har vi större möjlighet att påverka och i förlängningen bibehålla vår hälsa. Även om man tränar på fritiden så kompenserar inte det fullt ut för de antal timmar man sitter stilla på arbetsplatsen. Vi behöver variera mellan ergonomisk korrekta arbetsställningar framför datorn och hitta möjlighet till rörelse och återhämtning. 

Genom små medel kan vi variera vår arbetsställning, våra arbetsrörelser samt skapa tid för återhämtning och därigenom påverka vår hälsa positivt och minska risken för ohälsa.

Hur vi sitter har betydelse

Sittande arbetsställning ökar belastningen på ryggen men detta kan i viss mån motverkas med en bra utformad och anpassad arbetsstol. Belastningen på ländryggen/nedre delen av ryggen är väsentligt lägre om man står med en god hållning än om man sitter med en god hållning. Sittande med bibehållen svank ger lägre belastning på ryggen än när man sitter med rundad rygg.

Synen påverkar våra arbetsställningar

Den negativa påverkan på kroppen vid kontorsarbete handlar framförallt om låg belastning över lång tid. Kroppsdelarnas position, till exempel placering av bål, armar och huvud, påverkar belastningen på muskler, kotor och diskar och risken för att utveckla belastningsbesvär. Vår syn har en avgörande betydelse för hur vi placerar huvudet vid datorarbete. Att regelbundet besöka optiker för att säkerställa en god syn och vid behov erbjudas synhjälpmedel är en förutsättning för en god kontorsergonomi. 

Läs av kroppens tidiga signaler

Att kunna läsa av kroppens tidiga signaler har betydelse för att förhindra belastningsskador. Ömhet, spänningar, stelhet kan vara tecken på överbelastning. Smärta kan vara ett sent svar på överbelastning eller resultatet av en akut skada eller överbelastning. Smärtan kan på många sätt vara begränsande och påverkar arbetsinsats, vardagsaktiviteter, humör, återhämtning och sömn. 

Vi behöver rörelse på och utanför arbetet

Under kontorsarbete finns det risk att musklerna hålls spända under långa stunder. Detta kallas för statiskt muskelarbete. Detta försämrar genomblödningen i musklerna och risken för belastningsbesvär ökar. Under dynamiskt muskelarbete är musklerna växelvis spända och avspända. Detta ökar blodcirkulationen i musklerna och därmed syresättning och ämnesomsättningen, vilket skapar förutsättningar för ett skonsamt muskelarbete. Därför är det viktigt med regelbundna rörelsepauser om man har ett skrivbordsbundet arbete.

Fysisk aktivitet är viktig för att vi ska bibehålla vår hälsa. Det räcker inte enbart att träna efter arbetet, om du har ett stillasittande sådant, utan vi behöver hitta sätt att vara aktiva även under dagen. När du står upp aktiveras våra muskler och vi förbrukar ungefär tre gånger så mycket energi som när vi sitter. Försök att hitta sätt att öka den fysiska aktiviteten under dagtid. Det kan vara att trapporna istället för hissen, ta ett stå- eller promenadmöte, gå till en skrivare som ligger längre bort eller ta en lunchpromenad.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer