Till huvudinnehållet
Arbetsförmågebedömning

Arbetsförmågebedömning

En arbetsförmågebedömning resulterar i ett underlag med rekommendation om fortsatta åtgärder för den anställde i fråga.

  Få rådgivning

  Arbetsförmågebedömning

  Efter en period av arbetslivsinriktad rehabilitering kan i vissa fall oklarheter kvarstå om huruvida en medarbetare har arbetsförmåga i ordinarie arbete. Då kan tjänsten arbetsförmågebedömning bli aktuell. En arbetsförmågebedömning syftar till att besvara frågeställningar från arbetsgivaren för att kunna komma vidare med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

  Avonova erbjuder kartläggning och underlag av hög kvalité och med respekt för den enskilda individen. Vi har en säkerhetsställd process för att se till att alla parter får ett godtagbart underlag för att besluta om framtida lämpliga åtgärder.

  Hur går en arbetsförmågebedömning till?

  Innan arbetsförmågebedömning påbörjas genomförs en utförlig uppdragsdialog där frågeställningar preciseras. Arbetsförmågebedömning inom Avonova är uppdelad i två etapper. Steg 1 och 2. Den exakta ordningsföljden i varje steg kan variera.

  I steg 1 genomförs:

  • Teamdiskussion i Avonovas lokala rehabiliteringsteam för att gå igenom frågeställningarna.

  • Rehabiliteringsmöte där arbetsgivare, medarbetare och resurser från Avonova medverkar. Mötet har flera viktiga syften; förtydligande av mål och syfte med arbetsförmågebedömning, kartläggning, planering.

  • Enskilt hälsosamtal med den anställde

  • Läkarbedömning.

  I steg 2 genomförs:

  • Teambedömning i rehabiliteringsteam och planering av fördjupad bedömning.

  • Multiprofessionell bedömning – vilka resurser som genomför bedömningen beror på frågeställningen. T.ex Fysioterapeut, ergonom, psykolog eller psykoterapeut.

  • Skriftligt utlåtande med bedömning från ansvarig läkare. Denna rapport lämnas först till arbetstagare som måste godkänna att den lämnas ut till arbetsgivaren.

  • Utifrån resultat från arbetsförmågebedömningen hjälper Avonova till med ytterligare insatser som kan bli aktuella.

  Uppföljning sker sedan cirka en månad efter avslutad arbetsförmågebedömning, då mellan Avonovas rehabkoordinator och beställande chef.