Till huvudinnehållet
Avonovas guide till handintensivt arbete

Avonovas guide till handintensivt arbete

För några år sedan började de delar i Arbetsmiljöverkets AFS 2019:3 som berör handintensivt arbete att gälla. Om ni inte redan har gjort det så är det alltså hög tid att sätta sig in i ämnet.

Hantverkare med hörselskydd som arbetar med cirkelsåg.

Den här guiden hjälper dig att identifiera risker och ger dig praktiska tips på hur du förbättrar arbetsmiljön om det förekommer handintensivt arbete på arbetsplatsen.

Syftet med AFS: 2019:3 

Arbetsmiljöverkets AFS 2019:3 innebär kortfattat att arbetsgivaren regelbundet måste anordna medicinska kontroller om arbetstagarna utsätts för vissa faktorer i arbetsmiljön som man vet kan leda till ohälsa. En av dessa faktorer är handintensivt arbete.  Syftet med de medicinska kontrollerna är alltså att upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön och att skydda de arbetstagare som är extra utsatta. Det är också viktigt att se om medarbetare som arbetar med handintensiva arbeten är fysiskt och psykiskt lämpade för arbetsuppgifterna och verktygen. 

Vad är handintensivt arbete? 

Enkelt förklarat är handintensivt arbete upprepande rörelser. Ofta utförs rörelserna i högt tempo och i kombination med kraft. Handintensivt arbete är vanligt i byggbranschen och inom monteringsarbeten, men ofta utsätts även tex. butiks- och kassapersonal, tandvårdspersonal och frisörer för handintensivt arbete.

Risker vid handintensivt arbete 

Handintensivt arbete ökar risken för belastningsrelaterade besvär i:

  • Nacke

  • Skuldra

  • Arm

  • Hand

Många besvär kan utvecklas över tid, och de negativa konsekvenserna kan komma att visa sig efter flera år. Därför är de medicinska kontrollerna viktiga för att tidigt upptäcka symtom på ohälsa.

Vanligt med vibrationsskador i händer och armar

Vibrationsskador ihop med bullerskador utgör den största arbetsskadegruppen och det förebyggande arbetet är viktigt för att de anställda inte skall utsättas för denna risk.

- Besvär orsakade av vibrationer kommer ofta smygande och kan ge skador på kärl, nerver, muskler, bindväv och skelett. Skadorna kan i värsta fall bli bestående och därför är det viktigt att arbeta förebyggande med riskbedömningar av utrustning och att kontrollera exponeringstider samt utföra de lagstadgade medicinska kontrollerna. Vibrationer i hand och arm är en förvärrande faktor vid handintensivt arbete som sedan 2019 har ett lagkrav att riskbedömas, åtgärdas och om inte detta går anordna medicinska kontroller, säger Anna Millbourn-Olander, ergonom på Avonova.

Under 2023 kommer Arbetsmiljöverket att genomföra en stor satsning för att förebygga vibrationsskador.


Vibrationsundersökning ska göras vid användning av vibrerande maskiner och verktyg med påverkan i hand och arm. Beroende på hur mycket tid och hur starka vibrationerna är räknas exponeringstid ut vilket styr behovet av undersökning och risken för ev. skada. Syfte med vibrationsundersökning är att uppfylla legala krav, då arbetsgivaren ska anordna medicinsk kontroll till de arbetstagare som exponeras för vibrationer, t ex från handhållna verktyg och för att upptäcka t.ex. hand och arm vibrations syndrom (HAVS).


Så vet du om handintensivt arbete förekommer på ditt företag 

Förhoppningsvis gör du redan regelbundna riskbedömningar i din verksamhet. Vid en riskbedömning kommer det troligtvis att framkomma om det förekommer handintensivt arbete eller inte. Handintensivt arbete bedöms utifrån hur snabba handrörelserna är (rörelsehastighet) och hur mycket kraft som krävs (ansträngning) och hur länge handrörelserna pågår under arbetsdagen. Om du via en riskbedömning har anledning att tro att det förekommer handintensivt arbete är det en god idé att genomföra en fördjupad riskbedömning med stöd av en ergonom från din företagshälsa. 

Skulle riskbedömningen visa att det handintensivt arbete förekommer mer än fyra timmar per dag (Arbetsmiljöverktets gränsvärde) så bör medicinska kontroller genomföras och sedan upprepas minst var tredje år. 

För att minska exponeringen för extra utsatta medarbetare kan man till exempel rotera arbetsuppgifter och införa tätare pauser. Satsa även på en bra introduktion och ergonomiutbildning för nyanställda.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer