Till huvudinnehållet
Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen

Här kan du läsa kortfattat om vad arbetsmiljölagen innebär för dig som arbetsgivare och medarbetare. Vad den omfattar och vem som egentligen har ansvaret.

Som arbetsgivare kan du anlita Avonova för att utföra flera olika hälsoundersökningar, inklusive de lagstadgade. Allt för att jobba strategiskt mot en bättre arbetsmiljö. Gemensamt för alla våra erbjudanden är att de ger en bra bild över en organisations hälsa och är en grund för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Har chefen tystnadsplikt?

Även arbetsgivare och chefer har tystnadsplikt vad gäller uppgifter om de anställda, och skyddsombud, skyddskommittéer samt de personer som arbetar i anpassnings- och rehabiliteringsärenden har utöver detta också tystnadsplikt vad gäller de uppgifter de får ta del av om företaget. Här finns det en del undantag och det kan vara bra att läsa på Arbetsmiljöverket om man är osäker.

Rehabilitering

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är kortfattat arbetsgivarens ansvar för att arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga ska återfå och kunna återgå i arbete. Regleringen återfinns i flera lagar och föreskrifter. 

Behöver du stöd i arbetsmiljöarbetet?

Det kan vara svårt att veta var man ska börja. Innan man beställer mätningar eller andra tjänster måste man se till att underlaget är bra. Man bör till exempel ha tagit fram en arbetsmiljöpolicy där fördelning av arbetsmiljöuppgifter är klar och tydlig, sett till att det finns skriftligt vilka delar som faller på vem. Arbetsmiljöverket kräver att undersökning och identifiering av risker, samt riskbedömning, görs kontinuerligt. Det går att anlita Avonova som ett stöd för varje steg i denna process. 

Vad säger arbetsmiljölagen när det gäller att ta risker i arbetet?

Den anställde ska följa de arbetsbeskrivningar som finns och använda den skyddsutrustning som tagits fram. Finns inte denna information tillgänglig för personalen så bryter man mot arbetsmiljölagen.

Arbetsmiljölagen om risker för hot och våld

Det finns framförallt större risk för hot och våld när man jobbar med att; hantera pengar eller varor, där man har mycket direktkontakt med andra människor (som t.ex sociala tjänster, omsorg), arbete i offentliga miljöer (som t.ex bibliotek eller på ett tåg), arbete inom myndigheter eller andra idéburna organisationer.

Andra faktorer som påverkar risk för hot och våld:

  • Kvälls- eller nattarbete

  • Ensamarbete

  • Bristande kunskap och erfarenhet inom sitt yrkesområde och vad gäller bemötande samt konflikter

  • Stress, tidsbrist eller hög arbetsbelastning

  • Brottsbelastade områden eller platser

När behövs en arbetsmiljöplan?

Vanligast är att man pratar om en så kallad arbetsmiljöplan när det kommer till byggbranschen. Men det är också relevant om man ska renovera eller bygga om på vilken arbetsplats som helst. Arbetsmiljöplanen måste tas fram i projektering och planeringsfasen och det finns en del regler kring detta som du lätt kan hitta på Arbetsmiljöverkets hemsida. 

När de kommer till de flesta andra branscher så är kravet att man arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vad säger arbetsmiljölagen om arbete i hemmet?

Arbetsmiljölagen gäller även när man jobbar hemifrån. Här bör man avtala fram hybridlösningar, då man har lite sämre försäkring när man är hemma. 

Arbetsgivaren har fortfarande det yttersta ansvaret för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, och det är viktigt att ta i beräkning det som går förlorat när den sociala delen blir påverkad av att jobba hemifrån. Vad gäller den fysiska aspekten så är det också svårare att efterfölja de krav som finns på bra belysning, ergonomi och så vidare. Här bör man sätta upp riktlinjer och följa upp arbetet. En regelbunden dialog och ett gott samarbete är förutsättningen för en bra arbetsmiljö hemifrån.


TIPSA OM OCH DELA ARTIKELN
LÄNKEN KOPIERAD

Läs mer