Rehabprocess för chefer e-Learning

I denna e-Learning får deltagaren följa rehabiliteringsprocessen från början till slut, från förebyggande arbete, för att undvika behovet av rehabilitering, till och med dag 365 och vad som händer därefter.

Gå igenom utbildningen från början till slut, eller hoppa in på den del du just nu känner mest behov av. Utbildningen ger förutsättningar för effektiv rehabprocess med tidiga insatser. Utbildningen vänder sig till chefer.

Omfattning: 30 minuter

Vill du veta mer? Kontakta oss >>>