Till huvudinnehållet
Kemiska Arbetsmiljörisker

Kemiska Arbetsmiljörisker

Utbildningen ”Kemiska arbetsmiljörisker – allergiframkallande ämnen” (tidigare kallad härdplastutbildning) utgår från föreskrifterna AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker (37 e §). Enligt föreskrifterna krävs utbildning för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där där de kan exponeras för kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334 på grund av sitt innehåll av Epoxiplastkomponenter, Organiska syraanhydrider, Formaldehydhartser, Metakrylater, Akrylater. OBS särskilda regler för diisocyanater, se nedan.

  • Utbildning krävs även vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd.

  • Utbildning krävs även vid arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka

en man med en gasmask
Tid: 3 tim
Format: Online
Språk: Engelska & Svenska

Utbildningskalender

Utbildningen ”Kemiska arbetsmiljörisker – allergiframkallande ämnen” (tidigare kallad härdplastutbildning) utgår från föreskrifterna AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker (37 e §). För mer info se nedan under Syfte.

Välj kundtyp

Välj kundtyp för att se rätt pris

Laddar kurskalender