Till huvudinnehållet
Kemiska Arbetsmiljörisker - allergiframkallande ämnen

Kemiska Arbetsmiljörisker - allergiframkallande ämnen

Utbildningen ”Kemiska arbetsmiljörisker – allergiframkallande ämnen” (tidigare kallad härdplastutbildning) utgår från föreskrifterna AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker (37 e §). Enligt föreskrifterna krävs utbildning för de som leder arbetet eller sysselsätts i ett arbete där de kan exponeras för kemiska produkter om de är märkta med H317 eller H334 på grund av sitt innehåll av Epoxiplastkomponenter, Organiska syraanhydrider, Formaldehydhartser, Metakrylater, Akrylater.

  • Utbildning krävs även vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd.

  • Utbildning krävs även vid arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka

  • OBS: vid arbete med diisocyanater krävs särskild utbildning enligt REACH-förordningen. Var vänlig kontakta ert lokala hälsocenter eller arbetsmiljöingenjör för mer information. Denna utbildning täcker inte diisocyanater.

en man med en gasmask
Tid: 3 tim
Format: Online
Språk: Svenska & Engelska

Utbildningskalender

För att kunna delta på utbildningen behöver deltagaren kunna skicka säkerhetsdatablad samt riskbedömning. Mer information finns i anmälningsbekräftelsen.

Välj kundtyp

Välj kundtyp för att se rätt pris

Laddar kurskalender