Till huvudinnehållet
Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Grundläggande arbetsmiljöutbildning

Denna utbildning vänder sig till arbetsledare, skyddsombud, fackliga företrädare och andra personer som hanterar arbetsmiljöfrågor på en arbetsplats. Utbildningen ger kunskaper kring det systematiska arbetsmiljöarbetet och vikten av samverkan.

  • Varför ska vi arbeta med arbetsmiljön?

  • Arbetsmiljölagen, arbetsförordningen & föreskrifter

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

  • Ergonomi och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

  • Arbetsanpassning och rehabilitering

två män i byggområdet pekar på saker
Tid: 7 tim
Format: Online
Språk: Svenska

Utbildningskalender

Utbildningen fokuserar på det grundläggande arbetsmiljöarbetet som ska förebygga ohälsa och skapa en god arbetsmiljö.

Välj kundtyp

Välj kundtyp för att se rätt pris

Laddar kurskalender