Till huvudinnehållet
Arbetsmiljöutbildning för chefer

Arbetsmiljöutbildning för chefer

För chefer är det viktigt att inte bara fokusera på att leda och driva verksamheten framåt utan också att säkerställa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för sina medarbetare. Den här utbildningen lär dig några grundläggande principer för arbetsmiljöarbete som chefer bör integrera i sitt ledarskap. Du kommer också att få kunskap om hur du kan påverka dig själv och din omgivning för att främja hälsa på arbetsplatsen.

  • Varför ska vi jobba med arbetsmiljön?

  • Säkra arbetsplatser, organisatorisk och social arbetsmiljö

  • Arbetsmiljölagen, arbetsförordningen och föreskrifter

  • Roller & ansvar

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

  • Ergonomi och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

  • Arbetsanpassning och rehabilitering

två män skakar hand id 06
Tid: 6 tim
Format: Online
Språk: Svenska

Utbildningskalender

Genom att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö kan chefer och ledare öka produktiviteten, minimera kostnader för sjukfrånvaro och skadestånd samtidigt som de stärker företagets rykte som en ansvarstagande arbetsgivare. Med kunskapen om arbetsmiljöfrågor kan chefer visa sitt engagemang för sina anställdas välmående samtidigt som de säkrar företagets framgång på lång sikt.

Välj kundtyp

Välj kundtyp för att se rätt pris

Laddar kurskalender