Hot & Våld - Trygghet & Säkerhet

Utbildningen fokuserar på att skapa trygghet och ge medarbetare självförtroende och förutsättningar att hantera hotfulla situationer. Den innehåller både praktiska tips såväl som teoretisk kunskap i att möta konflikter och motverka att hot- och våldssituationer uppstår i arbetet.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.