Första hjälpen och krisstöd

Utbildning i första hjälpen bidrar till att minska lidandet, minskar risk för skadeutveckling samt ökar chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall och hjärtstopp. Utbildningen Första hjälpen hjälper deltagarna att få mod att ingripa vid olycksfall eller sjukdomsfall och förstå vikten av regelbunden HLR-träning.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.