Klart Ledarskap

Klart Ledarskap – utvecklingsprogram för ledare

Vår tids organisationer och företag förändras snabbt och kraven på flexibilitet ökar. En avgörande framgångsfaktor är därför förmågan att skapa och bibehålla goda relationer med såväl kollegor som med kunder och samarbetspartners.

För att lyckas med det krävs ett ledarskap som bättre tar vara på egna och andras styrkor, olikheter och erfarenheter. Ledare behöver också bli allt skickligare på att se potential och utvecklingsmöjligheter hos sina medarbetare och kollegor för att öka chansen att nå uppsatta mål.

Läs mer och anmäl dig på Avonva Provins fem

Är det här ämnet intressant för dig och din verksamhet? Vill du veta mer? Hör av dig till din kontaktperson på Avonova eller direkt till learning@avonova.se