Arbetsanpassning och Arbetslivsinriktad rehabilitering

Syftet med utbildningen är att tillgodose chefer och arbetsledares behov av ökad kunskap och medvetenhet om vikten av goda arbetsmiljöförhållanden och tidig rehabilitering för att förhindra ohälsa och sjukfrånvaro.

Utbildningen innehåller bland annat:

- Lagar och föreskrifter
- Roller och Ansvar
- Tidiga signaler på ohälsa
- Samtalet med medarbetaren
- Vad kostar det att inget göra?
- Processen vid sjukdom
- Plan för återgång i arbete
- Case 
- Arbetsanpassning AFS 2020:5

Datum

Hittar du inte ett passande tillfälle nedan så är du välkommen att kontakta oss på learning@avonova.se