Arbetsmiljöutbildning för chefer

Efter den här utbildningen har deltagaren fördjupade arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan ska se ut mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga medarbetare i arbetsmiljöfrågor. Fokus ligger på det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Just nu har vi inga tillgängliga tillfällen för denna kurs.